Europe’s Beating Cancer Plan - alkoholpolitikk på agendaen

Alkoholpolitiske virkemidler settes på dagsorden i Europe’s Beating Cancer Plan. Og vi kan forventer positive effekter også for Norge allerede i år. 

Europakommisjonen la i 2021 frem en strategi for å bekjempe kreft – Europe’s Beating Cancer Plan. Dette er en strategi for både forebygging og behandling av kreft, og Europe’s Beating Cancer Plan har blitt et av de store initiativene på helse i EU under Ursula von der Leyen sitt lederskap. Strategien identifisert alkohol som en av risikofaktorene for kreft, og alkoholpolitikk er derfor inkludert med en rekke konkrete tiltak.

Få med deg IOGTs nettmøte om sammenhengen mellom alkohol og kreft 7. februar 2022. 

IOGT jobber gjennom Eurocare

IOGT er medlem i den europeiske paraplyen for sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med alkoholpolitikk, the European Alcohol Policy Alliance (Eurocare). Eurocare har kontor i Brussel og følger alkoholfeltet i EU. Noen av sakene Eurocare har løftet i mange år på europeisk nivå er behovet for strengere regler for alkoholreklame, bedre skattesystemer for å forebygge alkoholskader, og manglende produktinformasjon om hva alkoholholdig drikke inneholder og helsekonsekvensene av å drikke alkohol.

"

 For å forebygge og redusere alkohol som en risikofaktor for kreft må man innføre tiltak som forebygger og reduserer skader fra alkohol generelt i samfunnet. 

"

Oppfølger til EUs alkoholstrategi

Den europeiske kreftstrategien har inkludert alle disse temaene, og er derfor et viktig rammeverk for å diskutere alkoholpolitikk i Europa. Eurocare og medlemmene har lenge etterspurt en oppfølger til den tidligere alkoholstrategi i EU fra 2006 – da man har opplevd at det i mange år har vært et vakuum etter at denne strategien ble avsluttet. For å forebygge og redusere alkohol som en risikofaktor for kreft må man innføre tiltak som forebygger og reduserer skader fra alkohol generelt i samfunnet. Derfor inkluderer EUs kreftstrategi de viktige alkoholpolitiske tiltakene for å forebygge skader fra alkohol generelt, og er en større og viktigere strategi enn hva en alkoholstrategi ville ha vært alene.

Les også: Alkohol er en direkte årsak til syv ulike former for kreft. 

Nettmøte: 7. februar 2022 kan du møte presidenten for Movendi international i et IOGT-webinar om sammenhengen mellom alkohol og kreft. Hør mer om den kommende alkohol og kreft kampanjen og hvordan Movendi og Eurocare har jobbet for å sette dette spørsmålet på dagsorden og få tips til hva vi bør gjøre her i Norge.
Meld deg på

Merking av alkoholprodukter

Konkrete tiltak i kreftstrategien gjelder først og fremst europeisk nivå, men som igjen vil ha ringvirkninger for nasjonal politikk. På europeisk nivå skal Europakommisjonen innføre krav til ingrediensliste for alkoholprodukter innen utgangen av 2022, og helseinformasjon på etikettene innen utgangen av 2023. Norske myndigheter har tidligere vist til manglende regelverk på europeisk nivå for ikke å innføre disse tiltakene på nasjonalt nivå, og disse kravene til merking av alkohol vil også gjelde alkoholprodukter i Norge.

Regulering av alkoholreklame

Videre skal Europakommisjonen gjennomføre en revidering av skattelegging av alkohol og grensehandel gjort privat. Europakommisjonen skal også overvåke innføringen av det nye europeiske audiovisuelle mediedirektivet fra 2018, der en av målsetningene er å redusere eksponeringen av alkoholreklame i Europa. Dette vil ikke påvirke Norge i stor grad, siden Norge har en strengere regulering enn direktivet, men det vil være med å skape aksept for å videreføre dagens lovverk samt vise behovet for å ha reguleringer som reduserer eksponeringen av alkoholreklame for unge i hele Europa.

Støtter nasjonal helsefremmende alkoholpolitikk

Til slutt er det også viktig å få med at den europeiske kreftstrategien også skal gi støtte og anbefalinger til medlemsland for innføring og gjennomføring av anbefalt alkoholpolitikk. Flere EU land har i det siste innført en mer helsefremmende alkoholpolitikk, for eksempel Litauen, og internasjonal støtte og mobilisering for dette har vært viktig. Europa er derfor viktig både fordi flere av de politiske temaene krysser grenser – som reklame, handel og merking av alkohol – men også for positiv påvirkning og kunnskap på tvers av grensene.

Det blir nå viktig at tiltakene som EUs kreftstrategi inkluderer blir iverksatt og gjennomført. Det skal IOGT, som del av Eurocare, være med å passe på vil skje.

Se seminaret om alkohol og kreft fra European Awareness Week on Alcohol-Related Harm 2020 her.

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".