Alcohol Drugs and Development

ADD-prosjektet er startet opp for å styrke fokuset på rus og utvikling i FORUT sitt arbeid, og prosjektet har bl.a. avslørt hvordan alkoholindustrien forsøker å utnytte dårlig alkoholpolitikk i u-land.

"

Våre bidrag er tredelt. Det første er å utvikle og integrere forebyggingsmodeller i samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter. Det andre er generell kompetanseutvikling og ikke minst spredning av forskning om hva som fungerer for å begrense russkadene. Og det tredje er det internasjonale nettverksarbeidet som vi har, og arbeid opp mot f.eks. Verdens Helseorganisasjon, sier Øystein Bakke, leder av FORUTs ADD-program. 

"

Gjennom ADD-prosjektet har FORUT bl.a kurs for myndigheter og frivillige organisasjoner i land som Malawi, Burundi og Lesotho. Og man har vært med på å påvise hvordan alkoholindustriken ikke bare forsøker å påvirke politikken som føres, men at de faktisk også har skrevet deler av planene regjeringen legger frem.

I 2012 vedtok Verdens Helseorganisasjon enstemmig en global strategi mot det de kaller skadelig alkoholbruk. Det var et viktig skritt og et signal om at verdenssamfunnet tar disse spørsmålene seriøst.

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348