Internasjonalt

IOGT driver internasjonalt solidaritetsarbeid med særlig vekt på å forebygge alkohol- og narkotikaproblemer.

Styret i IOGT International

IOGTs generalsekretær Hanne Cecilie Widnes ble valgt inn i det internasjonale styret på forrige kongress, sammen med representanter fra organisasjoner i Europa, Asia og Afrika. IOGTs verdenspresident, Kristina Sperkova fra Slovakia, ser du midt på andre rad.

IOGT ble stiftet i USA i 1851, men spredte seg raskt til andre land.
Idag har Movendi International (tidligere IOGT International) over 100 medlemsorganisasjoner spredt på nesten 60 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa.

Vi driver et internasjonalt utviklingsarbeid gjennom solidaritetsorganisasjonen, FORUT, sammen med vår barneorganisasjon, Juba, og ungdomsorganiasjon, Juvente. FORUT har spesialisert seg på spørsmål omkring rus som utviklingshinder.

"

Vi ser at det er store utfordringer globalt med en aggressiv alkoholindustri som arbeider mot nye markeder i Asia og Afrika, sier Cecilie Widnes, styremedlem i Movendi International og generalsekretær i IOGT i Norge.

"

IOGT i Norge er en del av et internasjonalt nettverk av forebyggingsorganisasjoner. 

IOGT driver sitt internasjonale utviklingsarbeid gjennom solidaritetsorganisasjonen, FORUT.

IOGT har alltid hatt et fokus på fredsarbeid og demokratispørsmål i tillegg til de ruspolitiske spørsmålene. 

Fredspolitisk plattform

IOGT International
Box 12825
SE-11150 Stockholm
Sweden

+46 721555036
info*iogt.org
www.iogt.org 
 @IOGTInt
 IOGT International

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348