Godt besøkte fagdager

IOGT avsluttet et hektisk år med fagdager både i prosjektet Trygg ungdomstid og Sterk&klar med fagdag i Tromsø.

Til sammen har vi møtt litt over 600 engasjerte deltakere på fagdager og seminarer rundt om i landet. Hovedvekten av deltakerne i Tromsø jobbet daglig med barn og ungdom, blant annet i utekontakten, som sykepleiere og helsesykepleiere, lærere, miljøterapeuter, og i politiet, og det var også to representanter fra Ungdomsrådet tilstede. Vi ble loset trygt igjennom dagen av konferansier Paul Henrik Kielland fra Tromsø IOGT.

Fagdager 10 steder

- Tidligere i år har det blitt holdt fagdager i Sarpsborg, Oslo, Kristiansand, Volda, Molde, Førde, Drammen og Bodø, forteller, Svend Arne Hokstad, som var politisk rådgiver i IOGT i 2023. – Det ble også holdt et seminar i Bergen i forbindelse med landsmøtet.

- Alle steder har vi opplevd stor interesse for temaene vi tar opp – hvordan vi kan forebygge at ungdom skades av rusmidler. Hokstad som har stått for planlegging og ledelse av dagene mener de har vært en god mulighet for IOGT å presentere sine løsninger. Representanter fra kommunene, politiet og forskere har også bidratt med sin vinkling på temaet.

- En rød tråd i mange av innleggene på disse fagdagene har vært viktigheten av foreldrene og skolen som de viktigste forebyggerne. Gode rollemodeller og eksempler til etterfølgelse er vesentlig.  For at det skal være lett for ungdommen å ta rusfrie valg, må det være attraktive, relevante og tilrettelagte arenaer som de kan bli inkludert i. Her er det viktig at både kommunene og frivilligheten er med, sier han.

Stort publikum

Politisk rådgiver Svend Arne Hokstad og prosjektleder for Intro, Jevi Majid, ledet fagdagen i Førde.

På fagdagen i Førde møtte 60 engasjerte deltakere i Festsalen i Førdehuset. Blant deltakerne var helse- og skolepersonell særlig godt representert, men også politikere og kommuneadministrasjon stilte sterkt. Både fra innledersiden og fra salen kom det meget tydelig fram at tematikken i fagseminaret skapte stor begeistring og entusiasme.

Fagseminarene i Volda og Molde gikk for et stort publikum på begge steder. I Lille-auditorium på Høgskulen i Volda var det tilnærmet full sal. Dette på tross av at det startet midt i middagstida og pågikk til langt ut over kvelden. To dager seinere ble fagseminaret gjennomført i Træffsalen i Molde.

I Volda orienterte ordfører Sølvi Dimmen om kommunens forebyggingspolitikk og viktigheten av å prioritere risikoreduserende og forebyggende tiltak for barn og unge. «Forebyggingskroner forrenter seg godt!» var hennes budskap. Hun uttrykte stor bekymring over at unge med åpenbare utfordringer ikke blir godt nok fulgt opp.

Fagseminaret i Bergen gikk for fullt hus i Olav Hauges sal på Litteraturhuset i forbindelse med landsmøtet i sommer.  I nydelig sommervær lå forholdene godt til rette for et viktig fagseminar i regi av IOGT i Norge. Lokale politikere, fagpersoner samt engasjerte foreldre og andre voksenpersoner fylte lokalet mer eller mindre til bristepunktet.

Politiet tilstede

Politisjef for Stor-Bergen, Morten Ørn

En av deltakerne på dette seminaret var Politisjef for Stor-Bergen, Morten Ørn, som holdt en grundig gjennomgang av de politisk-juridiske utviklingsretningene innen rusmiddelperspektivene siden 1950-tallet. Fra å være et helsespørsmål mellom lege og pasient, via et kriminalpolitisk spor, til å se problemstillingen som et misbrukerproblem til et filosofisk skadereduksjonsperspektiv. Han beskrev deretter den rettslige utviklingen og pekte på at vi nå står i en situasjon hvor politiets tradisjonelle avdekkingsrolle er svekket. Han pekte på viktigheten av at alle tiltak for avdekking og oppfølging, både med hensyn til tvangsmidler og frivillige midler, bør utnyttes.

Politiet har ellers vært til stede på alle fagdagene og gitt verdifulle innblikk i deres arbeidshverdag, som har endret seg en god del de siste årene etter at Riksadvokaten presiserte at politiet ikke kan bruke en del av de virkemidlene som de gjorde tidligere. Et resultat av dette er at antallet narkotikasaker har gått kraftig ned.

Et annet fast innslag har vært faglig rådgiver i Sterk&klar, Arne Klyve. Hans budskap har vært at foreldre og besteforeldre er den største uforløste ressursen med hensyn til rusmiddelforebygging og en rekke andre problemer. Barns holdninger og atferd formes i stor grad i hjemmet. Foreldre har derfor stor betydning som forbilder. Kunnskapsbaserte opplæringsprogrammer, som Sterk&Klar, er svært viktige for å mobilisere og styrke foreldreressursene.

Stor interesse for Sterk&klar

- Interessen for fagdagen til Sterk&Klar i år var så stor at vi måtte stenge påmeldingssiden da vi nådde drøyt 150 påmeldte, forteller prosjektleder i Sterk&klar, Sigrun Stenersen Espe. - Den 18. september fylte vi storsalen på Sola Strand Hotell med lærere, skoleledere, SLT-koordinatorer, utekontakter, politi, ungdomsledere og andre som jobber med ungdom eller er ledere for noen som jobber med ungdom.  Til sammen var rundt 170 deltakere til stede.

HR-rådgiver i IOGT, Christoffer Larsen, ønsket velkommen ved å be alle hilse på noen de ikke kjente, og loset deltakerne trygt gjennom dagen som konferansier. Deretter fortalte Stenersen Espe, om hvordan foreldreprogrammet er bygd opp og hvorfor foreldrene er så viktige i det forebyggende arbeidet. Leder for Sterk&Klar Intro, Jevi Majid, informerte om foredragene som er tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn og tilhørerne fikk anledning til å strekke på beina gjennom en påstandsøvelse som viser hvor vanskelig det kan være å stå imot andres meninger

Foreldre blir «advokater» for barna»

Kirsten H. Resaland Foto Åsmund Holien Mo

Psykologspesialist og forfatter Kirsten Resaland fylte halvannen time frem til lunsj med et svært engasjerende foredrag om «Ungdomstiden- på godt og vondt» og hvordan voksne kan kommunisere godt med ungdom. Kirsten, som også er rådgiver i Sterk&klar, har skrevet boken «Helt ærlig», en ærlig bok til ungdom om ungdomstiden og psykisk helse, og er aktuell med ny bok «Snakk til meg!» til foreldre og alle som jobber med ungdom i februar 2024. Kirsten beskrev en foreldregenerasjon av i dag som strever med å tåle at barna har det vondt og som dermed i litt for stor grad opptrer som «advokater» for barna sine og fratar dem muligheten til å øve på å håndtere normale følelser, som å kunne ta selvkritikk, kjenne flauhet, tristhet, nervøsitet eller skuffelse. Dette gjør at mange barn og unge strever med å håndtere normale følelser, og dette er noe av det viktigste vi voksne kan lære dem.

Tilstede på seminaret var også Åsa Ingrid Sjøgren som presenterte  Korus Stavanger sitt program «Kjentmann» for lærere i skolen, som skal hjelpe lærere å snakke med ungdom de mistenker bruker rusmidler, og Marie Lisette Steinskog som er foredragsholder for Barnevakten som holdt foredrag om «Ung på nett». Dette er også et tema vi tar opp på foreldretreff i Sterk&klar. Steinskog understreket at mens vi tidligere hadde man en lokal barndom som stort sett var begrenset til nærmiljøet. I dag har barn en global barndom der hele verden er tilgjengelig gjennom internett.

Vi avsluttet dagen med et foredrag av psykologspesialist og forfatter Nadia Ansar som snakket om «Å møte den unges emosjonelle behov.». Nadia Ansar har nettopp gitt ut boken «Min skam» om sin egen historie.

19.00-21.00 28. februar 2024

Nordre Skøyen Hovedgård

9.00-15.00 19. mars 2024

Følg seminaret på nett eller delta fysisk på Litteraturhuset i Oslo

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

Den politiske avdelingen på kontoret er nå godt i gang med å engasjere seg og påvirke lokal alkoholpolitikk.

Forut er IOGTs egen bistandsorganisasjon. 16. juni inviterer Forut og IOGT Bryn til en hyggelig inspirasjonssamling  i Oslo med underholdning og historier fra FORUTs arbeid for trygge barn.

Sterk&Klar er IOGTs forebyggingsprogram for ungdomsskoleforeldre. 19. mars inviterer vi alle som jobber i skolen og med ungdom til gratis fagdag med konkrete tips og verktøy. Forebygging er nøkkelordet.