Foreldre er de viktigste rusforebyggerne

Det er foreldre som lærer ungdom, fra de er små, hvordan de skal håndtere ulike situasjoner, kanskje ikke alltid bevisst. 

I perioden mellom 13 og 17 år vil de fleste ungdommer møte, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til rusmidler på. Det er derfor spesielt viktig å sette fokus på temaet i ungdomsskoletiden. Det er forkningsmessig belegg for å hevde at foreldre er barn og unges viktigste ressurs, og ingen kan som dem påvirke barnas adferd og utvikling. Gjennom Sterk&Klar ønsker vi å gjøre foreldre oppmerksom på og bevisst sin funksjon som rollemodell og sin mulighet til å påvirke sine barns valg.

Les mer om foreldrerollen på Sterk og Klar sin nettside. 

Forebyggingsplattform