Forebygg i ditt lokalsamfunn

Trygg ungdomstid er IOGTs politiske arbeid. Vi har mange frivillige som hjelper hverandre å jobbe politisk for å forebygge alkoholproblemer der de bor. Bli med! 

IOGT mener at folkehelse, trygghet og forebygging må prioriteres for å sikre alle like muligheter. Kommunene har stort handlingsrom til å utforme både skjenkepolitikken og det rusforebyggende arbeidet lokalt.

Les mer om hvordan du kan være med og gjøre ditt lokalsamfunn tryggere.

Forebyggingsplattform