Forebygg i ditt lokalsamfunn

Trygg ungdomstid er IOGTs politiske arbeid. Vi har mange frivillige som hjelper hverandre å jobbe politisk for å forebygge alkoholproblemer der de bor. Bli med! 

IOGT mener at folkehelse, trygghet og forebygging må prioriteres for å sikre alle like muligheter. Kommunene har stort handlingsrom til å utforme både skjenkepolitikken og det rusforebyggende arbeidet lokalt.

Les mer om hvordan du kan være med og gjøre ditt lokalsamfunn tryggere.

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.