Hvordan kan vi tilrettelegge for en trygg og rusfri ungdomstid?

På IOGTs politiske seminar hadde vi fokus på hvordan samfunnet kunne gjøre det lettere for unge å ta rusfrie valg. Ungdom trenger gode alkoholfrie fritidsarenaer. Det er et problem at alkoholbruk gjør mange kulturopplevelser og også politisk aktivitet utilgjengelig for ungdom. 

Ungdom er ei særlig utsatt gruppe når det gjelder alkohol og andre illegale rusmidler. Derfor har IOGT valgt å ha fokus på denne gruppen når det gjelder forebyggende arbeid, både politisk og gjennom forebyggingsprogrammet vårt Sterk&Klar og ungdomstiltaket Møteplassen på Karmøy.  Helgen 18-20 mars arrangerte IOGT helgeseminar for å gi oss selv og andre interesserte faglig påfyll i dette viktige arbeidet.

Innholdsrik helg

Over 50 personer fra hele landet deltok i løpet av helgen og tok med seg oppdaterte tall, gode historier og masse inspirasjon tilbake til sine lokallag og eget arbeid i distriktene.

Seminaret besto av interne arrangementer for IOGT-medlemmer fredag og søndag, mens lørdagen var et åpent fagseminar med åtte forskjellige foredragsholdere, inkludert en direkte videohilsen fra Barne- og familieminister Kjersti Toppe der hun fortalte om regjeringens arbeid med en forebyggings- og behandlingsreform.

Enkelte av foredragene er tilgjengelig digitalt på vår Youtubekanal

Vi må aktivt prioritere ungdommen

Daglig leder i Norges Konsertarrangører Tone Østerdal bidro også til stort engasjement blant de fremmøtte med sitt innlegg om hvordan voksnes behov og krav om tilgang på alkohol ekskluderer ungdom fra både konserter og politiske møter.  Dette ble også tatt opp av politisk rådgiver i IOGT Ingvild Halderaker, som fortalte om egne opplevelser rundt det å være ung politiker som blir ekskludert fra arrangementer fordi de voksne drikker øl.

-  Vi jobber for at alle skal ha tilgang på gode konsertopplevelser, sa Tone Østerdal i sitt foredrag. Ungdommer er storforbrukere av konserter og potensielt fremtidige arrangører. De er en viktig investering. Vi må gjøre alt vi kan for at ungdommene skal få en positiv erfaring med konserter. Dessuten har unge samme krav på et godt kulturtilbud som det voksne har.

Tone fortalte videre at dette er nok dessverre ikke realiteten. Gjennomsnittet av konserter som arrangeres går med underskudd og er derfor avhengig av salg i bar eller offentlige støtteordninger. Men det er mange gode eksempler, som Yngling og Uflakks.

- Dessuten er det viktig at både de unge selv og voksne rundt dem jobber for å skape flere rusfrie konserter og arrangementer der ungdommer kan delta på lik linje med andre. Om vi vil ha mer av dette må flest mulig gå på de konsertene som arrangeres, skrive om det i avisa og ta kontakt med politkere for å snakke om dette, oppfordret Tone Østerdal, som avsluttet med at de som ønsker å jobbe med dette eller har noen gode ideer gjerne må ta kontakt med henne og Norges Konsertarrangører.

Mye spennende som skjer fremover

IOGT vil fortsette å jobbe for at flest mulig ungdommer får en trygg og rusfri oppvekst. Det er flere spennende prosjekter på gang, med blant annet etableringen av et lokalpolitisk nettverk, samarbeid med Morningbeat – som arrangerer rusfrie raveparties – og det er planer for minst én konsert i Oslo i oktober i forbindelse med verdens alkoholfrie dag.

Juvente er dessuten godt i gang med å sette i gang egne prosjekter, som vil føre til et mer åpent og rusfritt uteliv hvor alle kan delta uten at alkohol eller andre rusmidler skal stå i veien for at alle skal ha positive og gode opplevelser med konserter og uteliv.

Er du interessert i å jobbe for en trygg ungdomstid der du bor kan du ta kontakt med svend.arne.hokstad@iogt.no for å bli med i IOGTs lokalpolitike nettverk.

 

Gruppearbeid
Geir Riise holder foredrag
Kaffepause
Foredrag
God stemning
Noterer
17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024