Landsmøtet ønsker fornyelse

Ørnulf Thorbjørnsen ble gjenvalgt som leder, og tok til orde for at vi starter en prosess, hvor vi med hjerte og hjerne i fellesskap skal lage en plan for fornyelse av IOGT. – Der vi parkerer alle kjepphester, er smertefullt realistiske og har store visjoner for det framtidige IOGT.

Startet med fagseminar

Vi sparket i gang landsmøtehelgen med en politisk fagdag i Bergen. Dette var en av 10 slike fagdager som IOGT holder rundt om i landet, hvor temaet er hvordan vi kan forebygge at ungdommer skader av rusmidler. På seminaret i Bergen steppet politisk rådgiver i IOGT Svend Arne Hokstad inn for seniorforsker Inger Synnøve Moan ved FHI og ga en situasjonsrapport for rus-situasjonen i Norge, særlig når det gjaldt alkohol. Hanne Cecilie Widnes, som er generalsekretær i IOGT i Norge, la frem IOGTs løsninger for hvordan vi som samfunn skal forebygge rusproblemer blant unge. Arne Klyve, faglig rådgiver for Sterk&Klar fortalte hvor viktige foreldrene er i det forebyggende arbeidet, og Morten Ørn fra Vest Politidistrikt orienterte om hvordan politiet har endret sin måte å arbeide på etter høyesterettsdommene og riksadvokatens nye retningslinjer om saker som gjelder rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk. Rundt 80 deltakere var til stede, både IOGT-ere som skulle på landsmøtet, og andre interesserte bergensere.

IOGT må tilpasses vår tid

Leder Ørnulf Thorbjørnsen tok i sin tale til landsmøtet utgangspunkt i barn - dommen sin i Fredrikstad. – Mange steder var det fattige kår, men medlemmene skrapte sammen penger og bygget IOGT-hus over hele landet. De så for seg at fremtiden for IOGT aldri ville ta slutt.
- Alle disse husene de bygde, alle møtene de stilte på hver uke, verv de tok på seg, de bakte og smurte og kokte kaffe for trivsel og fellesskap. De sang og underholdt og de delte alvoret i saken de kjempet for.
Thorbjørnsen mente at de som stiftet IOGT ville være opptatt av at vi skulle være tilstede i den tiden vi lever i, en pådriver i det forebyggende arbeidet og en tydelig stemme mot rus. Og at pengene etter husene måtte brukes på den måten som tjener formålet best. Hans ønske for landsmøtet er at vi starter en prosess, hvor vi med hjerte og hjerne i fellesskap skal lage en plan for fornyelse av IOGT. – Der vi parkerer alle kjepphester, er smertefullt realistiske og har store visjoner for det framtidige IOGT.

Organisasjonsfornyelse, men ingen navneendring

Selv om de mange saker ble banket gjennom enstemmig fikk vi også noen gode diskusjoner. Det ble vedtatt at landsmøtene fortsatt kommer til å bli holdt i juni, og ikke august som innstillingen fra sentralstyret var. Representantene ønsket også mer informasjon i protokoller fra sentral - styret og arbeidsutvalg slik at det vil bli lettere å forstå hvordan saker var blitt behandlet i styret.

Landsmøtet var positive til å starte en prosess for å fornye organisasjonen, men vedtok med et klart flertall at spørsmålet om endring av navn ikke skulle være en del av mandatet. Styret kommer i løpet av høsten til å sende ut en invitasjon til hele organisasjonen om å komme med innspill til hva det vil være viktig å jobbe med i fornyingsprosessen.

Vil ha rusfri 17. mai

Arbeidsplanen ble vedtatt enstemmig med et tillegg – at sentralstyret skal jobbe med en kampanje rundt rusfri feiring av 17. mai. Forslaget ble fremmet av Frida Furuvald fra Drammen. Forslaget om fornyingsprosess var ellers en viktig del av arbeidsplanen. Å øke medlemstallet blir også et viktig punkt i perioden. Mål er å være 3500 medlemmer mot før neste landsmøte. Det blir også viktig å øke antallet engasjerte personer og styrke synligheten til organisasjonen.

Vi skal prioritere forebygging rettet mot foreldre og andre ansvarspersoner for å mobilisere voksengenerasjonen i arbeid for barn og unge, sette agenda i rusmiddelpolitikken og motvirke normalisering av rusmiddelbruk i tråd med vår forebyggingsstrategi, som du kan les mer om i Aksent nr 2/23. Det sosiale arbeidet vi driver vil også videreføres i perioden.

Nytt styre

Ørnulf Thorbjørnsen fra Bodø ble gjenvalgt som leder i IOGT. Sofia Gram-Hallbert fra Rælingen fortsetter som nestleder. Resten av styret ble Per Arne Lillebø (Ulsteinvik), Elisabeth Hagen (Elverum), Kristine Cseresnyes (Bergen), Are Eriksen (Nordreisa) og Kristine Gustavsen (Sarpsborg). Varamedlemmer ble Tor Martin Flø Gustad fra Levanger og Rolf Larsen fra Drammen.

Les protokollen fra landsmøtet her

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024