Utvidet skjenketid gir ikke tryggere og hyggeligere by

IOGT synes det er trist at næringsinteresser brukes som argumenter for å liberalisere alkoholpolitikken i Kristiansand og Søgne, skriver Tor Arne Walskaar i Fædrelandsvennen.

Formannskapet i Kristiansand har nylig åpnet for et prøveprosjekt med én times utvidet skjenketid fra kl. 02 til kl. 03 i sommerhalvåret, ifølge Fædrelandsvennen 9. mai.

Dette etter en søknad fra de tunge næringsinteressene i byen som ønsker større omsetning. Dette skal så evalueres etter prøveperioden. Som en smitteeffekt har også Søgne kommune fått tilsvarende søknad.

IOGT synes det er trist at næringsinteresser brukes som argumenter for å liberalisere alkoholpolitikken. Alkohol er ingen ordinær vare, og alkoholpolitikk bør først og fremst være helsepolitikk, ikke næringspolitikk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på begrensing av tilgjengelighet av alkohol som et viktig virkemiddel for å forebygge alkoholrelaterte skader og død. I Norge er begrensninger på salgssteder og -tider for alkohol viktige tiltak for å begrense skader av alkohol. Utvidet skjenketid kan føre til økt forbruk og få konsekvenser for både folkehelse, trygghet og trivsel.

Les også: IOGT ber politikerne sette hensynet til barn og unge foran andre interesser i skjenkepolitikken.

På bakgrunn av dette innskrenket Kristiansand allerede i 2008 skjenketiden fra kl. 03.00 til kl. 02.00 og all erfaring ikke minst fra politiets side, viser nedgang i utelivsvolden. Det er paradoksalt når Trond Madsen i NHO Reiseliv uttaler at «vi skal levere en livligere, varmere, morsommere by som fremdeles er like trygg som før». Byen vår blir ikke varmere, morsommere eller tryggere av at flere kan drikke lenger utover natten. Tvert imot er sjansen stor for at flere vil plages. En undersøkelse fra IOGT gjennomført i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim viste at nesten halvparten av de spurte (44 %) synes fulle folk er et så stort problem at det gjør byen mindre trivelig i helgene. Hele 46 % mente byen ble mindre trygg av samme grunn. 28 % synes byen er så preget av fyll i helgene at de drar sjeldnere ut enn de ellers ville gjort. Det er ingen grunn til å tro at tallene er annerledes for Kristiansand.

Dersom Madsen med «livlig» mener mer bråk, kan det hende han får rett. Skjenketider henger sammen med utelivsvold. En studie av de 18 største bykommunene i Norge viser at én times innskrenking av skjenketiden reduserer antall voldstilfeller med 16 prosent nattestid i helgene i sentrum. Da Trondheim kommune reduserte skjenketiden til klokken 02.00 i 2008, opplevde de at antall voldssaker ble redusert med nær 70 prosent i timen mellom klokken 03.00 og 04.00. Det er derfor svært bekymringsfullt at Kristiansand kommune velger å gå i motsatt retning.

Politiet i Kristiansand uttalte seg negativt til saken på lokalradioen forleden og mente de måtte sette inn flere ressurser i sentrum. Vi i IOGT ønsker også en livligere, varmere og morsommere by, men vi tror dette best kan oppnås gjennom å legge til rette for at flere føler seg trygge i sentrum, ikke gjennom utvidede skjenketider. 

Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 20. mai 2019.

12.00-15.00 29. mars 2023

«Fremtiden» i Pellygata 70 i Sarpsborg

12.00-15.00 31. mai 2023

Kristiansand teateret, ‍Kongens gate 2

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Nyheter

Korleis best førebygge mot rus? Dette er hovudtemaet på IOGT sine fagdagar som me arrangerer 10 ulike stader i heile landet i 2023. Fagdagane er ein arena som løfter behovet for god førebygging og  gir konkrete innspel – både politisk og til dei som jobbar direkte med ungdom.  

9.-11. juni ønsker vi velkommen til IOGTs 98. landsmøte i Bergen. Påmeldingen er åpnet. 

Oppdatert informasjon om landsmøtet finner du på iogt.no/landsmote2023

FNs narkotikakommisjon (CND) har sitt årlige møte i Wien i mars. I forbindelse med det inviterte Helse- og omsorgsdepartementets til dialogmøte for organisasjoner på rusfeltet. Her er innspillet fra generalsekretær Hanne Cecilie Widnes, som representerte IOGT.