Skjenketider

Forskning viser at tidlig stengetid gir mindre vold og lengre skjenketid har vist seg å gi økt vold (også når den har vært så lang at det har ført til redusert ansamling av folk ute i byen). 

De fleste kommunene har skjenketid til klokken 02 eller tidligere, men rundt 100 kommuner har skjenketid til 02.30 eller 03.

Flere gjennomganger av internasjonal forskning har vurdert effektene av endinger i skjenketidene på vold, trafikkulykker og andre alkoholrelaterte problemer. Disse gjennomgangene konkluderer med at de gode studiene i hovedsak har funnet at en innskrenking i skjenketiden har redusert vold eller andre problemer, mens en utvidelse av skjenketiden har ført til en økning i vold og andre problemer.

Les mer i artikkelen “Skjenking og vold” her

En analyse av skjenketidsendringer og vold i 18 norske byer på 2000-tallet viste at med en times endring i skjenketiden var det en gjennomsnittlig endring i sentrumsvolden nattestid i helgene på 16%. En utvidelse av skjenketiden var forbundet med en økning i volden og en innskrenking i skjenketiden var forbundet med en reduksjon i volden.

Les mer om effektene av kortere skjenketider i norske byer.

Andre kilder:

  • Hahn, R. A, Kuzara, J. L, Elder, R, Robert Brewer, Chattopadhyay, S, Fielding, J, Naimi, T. S, Toomey, T, Middleton, J. C. og Lawrence, B. (2010): Effectiveness of policies restricting hours of alcohol sales in preventing excessive alcohol consumption and related harms. American Journal of Preventive Medicine 39(6):590–604
  • Popova, S, Giesbrecht, N, Bekmuradov, D. og Patra, J. (2009): Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review. Alcohol & Alcoholism 44(5): 500–516

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.