Skjenkebevillinger

Antallet skjenkesteder har økt fra rundt 2500 i 1980 til i underkant av 7500 i 2014. Salgbevilgninger har gått noe ned, men det skyldes strukturendringer i bransjen.

Det er bare skjenkebevillinger for alle alkoholvarer (øl, vin og sprit) som har økt i antall. Begrensede skjenkebevillinger (bare øl, eller øl og vin) blir stadig mindre vanlig.

Les mer i rapporten ”Rusmidler i Norge 2015” her

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.