Kontroll

 Alkoholpolitiske virkemidler som restriksjoner på alkoholsalg til mindreårige eller berusede personer forutsetter håndheving for å være effektive. En kraftig økning i avdekkede overtredelser har ikke ført til flere bevillingsinndragelser.

Siden 2007 har det vert en kraftig økning i antall avdekkede overtredelser på salgs- og skjenkesteder. I 2007 rapporterte kommunene om 791 overtredelser. I 2010 var tallet 1298.

En stor andel av de avdekkede overtredelsene er mindre alvorlige. Overskjenking og salg/skjenking til mindreårige avdekkes sjelden.

Flere avdekkede overtredelser har ikke ført til flere bevillingsinndragelser.

Les mer i rapporten ”Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012” her

Restriksjoner på for eksempel alkoholsalg til mindreårige eller berusede personer forutsetter håndheving for å være effektive.

Kilde:

  • Babor, T. F, Caetano, R, Casswell, S, Edwards, G, Giesbrecht, N, Graham, K, Grube, J, Gruenewald, P, Hill, L, Holder, H, Homel, R, Osterberg, E, Rehm, J, Room, R. og Rossow, I. (2010): Alcohol: No ordinary commodity. Research and public policy. Oxford: Oxford University Press.

Tre studier av overskjenking i Bergen, Trondheim og Oslo har brukt skuespillere som spilte beruset. Forskerne avdekket omfattende overskjenking i alle tre byene. Studiene konkluderer med at skjenkestedenes kontroll av gjestene er mangelfull. I studien fra Bergen konkluderes det også med at «(…) Kursingen må følges av en effektiv håndheving av lovverket i form av mer og bedre kontroll, og sanksjonering av lovbrudd (…)».

Her kan du lese studien fra Bergenstudien fra Trondheim og studien fra Oslo

To studier av salgs- og skjenkekontroll i henholdsvis Skien, og Porsgrunn og Bamble, avdekker store mangler i kommunenes kontroller av salgs- og skjenkesteder – både når det gjelder lovens minimumskrav til antall kontroller, og kontrollenes kvalitet. Siden 2004 var det avdekket svært få brudd på alkoholloven i de tre kommunene, og kun et mindretall av disse hadde ført til inndragelse av bevilling. Rapportene konkluderer blant annet med et behov for skjerpede kontrollrutiner og bedre opplæring av kontrollørene.

Kilder:

  • Bryn, M. D. (2009): Når kontrollene ikke virker. Om hindringer for god salgs- og skjenkekontroll i Porsgrunn og Bamble.
  • Bryn, M. D. (2009): Når kontrollene ikke virker. Om hindringer for god salgs- og skjenkekontroll i Skien.

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.