- Skuffende at mindreårige altfor ofte får kjøpe alkohol

18,5 prosent av kjøpsforsøkene endte med at Juvente sine kontrollører fikk kjøpt alkohol i årets sesong av skjenkekontrollen.

Representanter fra nesten alle de politiske ungdomspartiene var tilstede da Juvente lanserte årets skjenkekontroll-rapport på Kulturhuset i Oslo. Lanseringen har blitt et årlig viktig event som både næringen og politikere tar på alvor.

Juvente er IOGTs ungdomsorganisasjon.

Liten nedgang

Portrett av Juventeleder, Christina Babbington

Juvente får stort sett positive tilbakemeldinger fra kommuner og butikkkjeder. Babington tror det er fordi de gjør noe kommunene ikke klarer å gjøre selv: Å avsløre salg til mindreårige.

I år hadde tallene for kjøp gått litt ned, men fortsatt får kontrollørene kjøpt alkohol i vel en. femtedel av forsøkene. I 2018 var tallet 20 prosent av tilfellene, mens det i 2019 endte på 18,5 prosent.

– Det er selvsagt positivt at tallene går i riktig retning, sier Christina Babington, leder i Juvente. 

- Samtidig har vi holdt på med dette i over 13 år, og fremdeles ser man at mindreårige altfor ofte får kjøpe alkohol gjennom de ordinære salgskanalene, det er bekymringsfullt og skuffende.

Det er altså 13 år siden den første rapporten ble lagt frem. Den gangen var det hele 43 prosent av forsøkene som endte med kjøp. Ølkjøpsaksjoner har imidlertid Juvente drevet med siden 70-tallet, og metoden har også spredt seg til andre land. 

Les også: Barn og ungdom har rett til en rusfri oppvekst. IOGT jobber for at kvaliteten på opplæring i alkoholloven og skjenkekontrollen skal bli bedre. 

Viktig å være aktuell

– Det er jo veldig viktig å holde kampanjen aktuell, sier prosjektleder Elise Hustad Honningdalsnes, så det er viktig å ta noen nye grep. Hva disse grepene blir vil hun foreløpig ikke fortelle, men hun lover at neste rapportslipp i 2021 vil skape medieoppmerksomhet.

Foreløpig er også denne virksomheten på vent på grunn av Korona, og den årlige skoleringshelgen er utsatt inntil videre. Målet er imidlertid å komme på veien så snart det er mulig, og de håper å nå like mange kontroller som i 2020. 

- Vi har mange flinke kontrollører og kontrollansvarlige, og mange har holdt på i flere år, forteller Elise. - Det kan så klart være en utfordring å rekruttere nye medlemmer inn i kampanjen, men alle som er med synes det er veldig gøy å være aktiv i Skjenkekontrollen. Alle kontrollørene skal være medlemmer i Juvente, så vi snakker om kampanjen på samlinger og eventer – det er slik vi finner kontrollører og kontrollansvarlige. 

"

- Jeg vet at resultatene våre ofte blir brukt til å motivere til forbedring, sier Juventeleder Christina Babbington.

"

Juventes største politiske kampanje

- Skjenkekontrollen er en av Juventes største politiske kampanjer, forteller Christina. - Det er et prosjekt som samler og engasjerer medlemmer til å gjøre en politisk innsats.

Juvente får stort sett positive tilbakemeldinger fra kommuner og butikkkjeder. Babington tror det er fordi de gjør noe kommunene ikke klarer å gjøre selv: Å avsløre salg til mindreårige.

- Jeg vet at resultatene våre ofte blir brukt til å motivere til forbedring, og jeg har også hørt opp til flere ganger at politikere trekker frem resultatene våre i alkoholpolitiske debatter,  sier hun.

Les også: Fakta om ungdom og alkohol

Stor oppblåsbar ølflaske foran stortinget. Frivillige skjenkekontrollører klemmer hverandre ved siden av.

Christina vil først og fremst gi de frivillige kontrollørene en stor takk. - Alle kontrollører og kontrollansvarlige bruker utallige frivillige timer på prosjektet, og det er ikke noe jeg tar som en selvfølge.

Flere kjøp på polet

Spesielt i år var at Vinmonopolet gjorde det dårligere enn tidligere. Fortsatt er de bedre enn de aller fleste butikkjedene, men 11 prosent var en betydelig økning fra 2019. Rapporten viser også at jenter får kjøpt alkohol litt oftere enn guttene. Juvente mener at legitimasjonsplikt for alle, uavhengig av alder er den beste løsingen. 

- Flere av de kravene som vi har vet jeg politikere som er enig i, sier Babington

- Blant annet var det oppe et representantforslag for noen år siden, hvor det ble foreslått å ta ned antall prikker man må få for å miste salgsbevillingen fra 12 til 8. Dette ble nedstemt, med begrunnelse om at man ønsket å vente til man hadde gjort en evaluering av prikkbelastningssystemet. Når denne evalueringen er gjort, vil jeg tro at man har større sannsynlighet for gjennomslag på noen av våre krav. 

Les også: Flere studier viser en klar sammenheng mellom endringer i aldersgrenser og endring i ungdoms alkoholforbruk.

Takker de frivillige

Både Christina og Elise er godt fornøyd med rapportslippet og at mange møtte opp på Kulturhuset i Oslo.

Christina vil først og fremst gi de frivillige kontrollørene en stor takk.

– Skjenkekontrollen hadde ikke vært mulig uten alle de frivillige medlemmene, mener hun. 

- Alle kontrollører og kontrollansvarlige bruker utallige frivillige timer på prosjektet, og det er ikke noe jeg tar som en selvfølge.

19.00-20.00 27. september 2021

Torggata 1 i Oslo og Digitalt via zoom

19.00-20.00 27. september 2021

Torggata 1 i Oslo og Digitalt via zoom

18.00-20.00 28. september 2021
12.30-14.30 29. september 2021
9.00-22.00 3. oktober 2021

Nyheter

Vi søker en utadvendt og ansvarsbevisst person med erfaring med å være en voksen for ungdom, for eksempel i egen familie, på jobb eller i frivillig arbeid. Obligatorisk opplæring. Honorert. Lar seg lett kombinere med annet arbeid.

Den 31. august hvert år markeres verdens overdosedag. Det er en tid for å minnes, og en tid for handling.

Den 31. august hvert år markeres verdens overdosedag hvor vi minnes alle mennesker som har gått bort etter en overdose. Det er en tid for å minnes, og en tid for handling.