Kampanjer

I forbindelse med våre kampanjer sender vi ut informasjon og oppfordrer til å spre budskapet blant kjente og ukjente. Tar du en samtale med dine venner?

Et budskap er sterkere når det kommer fra noen vi kjenner og respekterer. Derfor er IOGT opptatt av å legge til rette for at flest mulig frivillige er med og synliggjør at de støtter budskapet. Det enkleste du kan gjøre er å dele et av våre mange innlegg i sosiale medier. Da viser du dine venner at du mener dette er viktig, og er med på å påvirke deres oppfatning. Du kan også følge opp med samtaler om alkoholbruk, eller bli med på stand i lokalmiljøet.

IOGT støtter deg i dine samtaler om rusforebygging

Nyttig bakgrunnskunnskap og argumenter ligger på våre hjemmesider og vi jobber stadig med å formidle dette til våre frivillige på en god måte. Ta gjerne kontakt med IOGT-kontoret om det er noe du trenger for å kunne snakke om rus og forebygging på en god måte. 

Hvit jul

Hvit jul er vår største kampanje. Hvert år i november og desember er hundrevis av frivillige med på å spre budskapet om at barn trives best med edru voksne, også i jula. Vi oppfordrer alle voksne til å skrive under på at de velger alkoholfritt når de er sammen med barn i julehelgen og fortelle andre at de har gjort det. Hvit jul har en egen nettside og en egen frivillig-gruppe. Du kan melde din interesse for å være frivillig i Hvit jul-kampanjen på Hvit jul sin side for frivillige.

Andre kampanjer

Vi har også andre kampanjer i tilknytning til saker vi ønsker å løfte frem. Eksempler på andre kampanjer er "Fyll ferien", en kampanje som ligner på Hvit jul, men fokuserte på å ikke drikke alkohol når man er sammen med barn i ferien, og "Parken for alle" der vi viste støtte for et fortsatt forbud mot alkoholbruk på offentlige steder, som parker, strender, skiløyper etc. 

Bli frivillig!

Ved å registrere interesse for å være frivillig i IOGTs kampanjer vil du få tilsendt tips til ressurser og argumenter og oppfordringer om hvordan du kan bidra, slik at du kan være med og spre budskapet, enten du ønsker å dele i sosiale medier, prate med folk du kjenner, eller stå på stand i lokalmiljøet. 

Bli frivillig i IOGT

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.