Resultater 2022

Vi fikk totalt 395 nye medlemmer i 2022

395 nye medlemmer i 2022

Vi hadde som mål å få 500 nye medlemmer i 2022. Vi nådde dessverre ikke helt det målet, men mange gjorde en innsats, og vi fikk hele 395 nye medlemmer. Vi har også vært gode på å beholde medlemmer, og hadde en netto vekst i antall betalende medlemmer på 179 medlemmer til totalt 2512 medlemmer. 

Ny sjanse for bonuspremie i 2023

Siden vi ikke nådde vervemålet for 2022 ble det ikke trukket noen bonuspremie, men vi har valgt å videreføre denne til 2023. En heldig vinner kan få en spennende reise til Nepal, Sri Lanka eller Sør-Afrika hvis vi når målet for 2023. Verv et nytt medlem og få et ekstra lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Per-Arne Lillebø

178

medlemmer

Mona Svartås

27

medlemmer

Helmer Nilsen

15

medlemmer

Anders Alm Grøteig

11

medlemmer

Reidun Moltu Berge

7

medlemmer

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer (betalende) fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.