Vervetips

Innmelding Medlemsfordeler Vanlige spørsmål om medlemskap

IOGT mener IOGTs tiltak og kampanjer

IOGT i Norge er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

Når en person melder seg inn i IOGT, betaler kontingenten for det første året og oppgir deg som verver, har du vervet vedkommende. 

  • Spør familie, venner, kollegaer og andre du kjenner. (send feks. meldinger i sosiale medier til folk du ikke treffer så ofte)
  • Bli med på en stand sammen med IOGT (Ta kontakt med din region for å høre når det er stands i nærheten av deg)
  • Delta på et åpent arrangement i regi av IOGT eller lignende organisasjoner. Der vil du ofte møte mennesker som ikke er medlem i IOGT, men som kanskje kan tenke seg å bli det.

Den viktigste grunnen folk oppgir til hvorfor de ikke er medlem er at de aldri er blitt spurt. 
For å bli medlem i IOGT må man være over 12 år og forplikte seg til å ikke bruke alkohol eller andre rusmidler mens man er medlem. 

  1. Tenk på hvorfor du er medlem, og bruk argumentene i samtalen.
  2. Snakk om ruspolitikk og forebygging. Spør hva som er viktig for den du vil verve. Ofte er det ting som IOGT jobber med. Du finner en oversikt over IOGTs standspunkter her
  3. Flere medlemmer gjør oss sterkere i de politiske sakene vi jobber med, og det at flere er blir bevisst på alkoholnormer og velger alkoholfritt er med på å forandre alkoholkulturen. 

Det nye medlemmet får 1 vervepoeng i velkomstgave og kan altså velge å hente ut en valgfri velkomstgave til et poeng eller spare poenget og samle flere poeng ved å verve flere medlemmer selv og dermed oppnå en finere gave.
Vis gjerne frem premieoversikten og fortell om ordningen med vervepoeng i velkomstgave når du verver. 

Du trenger ikke vite alt om IOGT for å verve nye medlemmer, du kan fortelle om det du brenner for, og hvorfor du er medlem selv. Men om du har lest deg litt opp på de ulike tilbudene vi har, og lytter til det den du vil verver sier er det større sjanse for at du kan trekke frem en del av IOGTs arbeid som vedkommende vil være interessert i å være med på eller støtte. 

Du kan lese mer om IOGT her