Bok: Løft vår fane

3 poeng: En bok om fråhaldsarbeid og edruskapshistorie i Møre og Romsdal

Tittel: LØFT VÅR FANE, LØFT VÅR FANE HØIT FOR FOLKETS SAK! - Om fråhaldsarbeid og edruskapshistorie i Møre og Romsdal. 
En samling tekster av Eivind Hasle som kaster lys over den mangslungne historien om edruskapsarbeidet og avholdsbevegelsen (fråhaldsrørsla) i Møre og Romsdal. For Møre og Romsdal var i store deler av 1900-talet det fylket i landet der avholdsbevegelsen sto sterkest. Bevegelsen preget livene til svært mange av innbyggerne i fylket og var en viktig faktor i utviklinga av Møre og Romsdal som en økonomisk framgangsrik region.

Bonuspremie

Hvis vi når landsmøtets vervemål om 700 nye medlemmer i 2024 trekker vi en bonuspremie:

Vinn en reise med Forut til Sri Lanka eller Nepal. (Du kan gi premien til en venn)

Hvem kan vinne?
Alle som har betalt medlemskontingent i 2024 får et lodd. I tillegg får du et lodd for hvert nye medlem du verver.

Bonuspremien trekkes ev. i januar 2025.