Hvem kan være medlem i IOGT?

Enhver som slutter seg til IOGT i Norge sitt formål kan bli medlem.

Medlemmer i IOGT bruker ikke alkohol eller andre rusmidler.

For å bli medlem av IOGT i Norge må en være fylt 12 år.

Medlemmer må betale årlig kontingent. (kontingenten er 50 kr for alle det første året. Deretter velger man selv kontingent utfra egen økonomisk situasjon - vi har tre satser: 50,- / 200,- / 370,-)

Bonuspremie

Hvis vi når landsmøtets vervemål om 500 nye medlemmer i 2022 trekker vi en bonuspremie:

Vinn en reise med Forut til Sri Lanka eller Nepal, eller bli med IOGT til GAPC-konferansen i Sør-Afrika. (Du kan gi premien til en venn)

Hvem kan vinne?
Alle som har betalt medlemskontingent i 2022 får et lodd. I tillegg får du et lodd for hvert nye medlem du verver.

Bonuspremien trekkes ev. i januar 2023. Det blir ny bonuspremie for vervemålet for 2023, som trekkes i januar 2024.