Fylker

Aktivitet for medlemmer og frivillige

Oktober 2023

4 okt

10.00 4. oktober - 15.00 6. oktober 2023

Sted: Tallin, Estland

NordAN er vårt nordiske nettverk for alkohol og narkotikapolitikk. Årlig arrangerer de en konferanse for medlemmene, og i år skjer dette i Tallin 4.-6. oktober. Temaet for konferansen er ‘Rethinking addiction: policy, prevention, and progress’. 

24 okt

20.00-21.00 24. oktober 2023

Sted: Zoom - meld deg på for å få tilsendt lenken

25 okt

12.00-15.00 25. oktober 2023

Sted: Biblioteket i Bodø - Stormen

Bodø har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden? 

Les mer og meld deg på

28 okt

12.00-18.00 28. oktober 2023

Sted: Parkveien 41a, Oslo

IOGTs landsmøte har vedtatt at vi skal gjennomføre en omfattende prosess for å fornye organisasjonen. Lørdag 28. oktober sparker vi i gang denne prosessen med et fornyingsseminar i Oslo. Vil du være med på dette?

Her er lenke til påmeldingsskjema: https://forms.gle/uoRB3tYaYSzyvifQ9

November 2023

9 nov

12.00-15.00 9. november 2023

Sted: Pust i Tromsø

Tromsø har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden? 

Les mer og meld deg på

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: