Fylker

Aktivitet for medlemmer og frivillige

August 2022

26 aug

14.00-19.00 26. august 2022

Sted: Scandic parken i Ålesund

IOGT Region Midt-Norge inviterer til inspirasjonsseminar om alkoholnormer, haldningar og samfunnsansvar på Scandic Parken i Ålesund fredag 26. august kl. 14.00

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: