Fagdag om forebygging i Lillestrøm

10.00-16.00 10. november 2017

Sted: Lillestrøm

Forebygging må prioriteres i kommunene om vi skal ha trygge lokalsamfunn for alle. Vi inviterer politikere, fagfolk og frivillige til å komme sammen og lære mer om hvordan vi best kan løse de utfordringene vi står overfor i vårt område.

IOGT ønsker med denne konferansen å sette et sterkt fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene. Et forebyggende arbeid som må ha som mål å redusere rusrelaterte skader og problemer og på den måten bidra til tryggere lokalsamfunn.   

Tid: fredag 10. november 

Sted: Lillestrøm kultursenter

Konferansevgift: Kr. 400,-

Påmelding:

roald.heggernes@iogt.no eller mobil: 932 82 679
Oppgi ved påmelding hvor faktura for avgift skal sendes.

PROGRAM:

10.00 

Åpning av konferansenved ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten

10.15

Alkohol rammer uskyldige. Om alkoholens skadevirkninger på andre enn brukeren selv. Arne Klyve, seniorrådgiver i rusfeltet ved Bergensklinikkene og ved Kompetansesenter for læringsmiljø (BKL)

11.00

Pause

11.15

Narkotikaproblemene i Norge 2017. Forbruk, skader og politikk. Lars Hjetland, politisk rådgiver i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

12.00

Pause

12.15

Dopingbruk – et økende samfunnsproblem. Celine Gjønnes, rådgiver i Antidoping Norge

13.00

Lunsj

14.00

Forebygging må prioriteres i kommunene. Cecilie Widnes, sosiolog og generalsekretær i IOGT

14.30

Hvilke utfordringer har vi i Lillestrøm? Line Granås og Kai-Arne Kjøbli, forebyggende avdeling ved Lillestrøm politistasjon

15.00

Innlegg fra salen

15.30

Oppsummering og avslutning

 Konferanseleder: Roald Heggernes

Passiv drikking

Forskning viser at det er en sammenheng mellom befolkningens økende bruk av rusmidler og omfanget av vold, skader og omsorgssvikt i samfunnet. Bruk av rusmidler kan gi problemer som rammer både egen og andres helse og sosiale liv. Spesielt bekymringsfullt er det at 50% av alkoholskadene anslås å ramme uskyldige personer, ofte barn og unge mennesker.

Trygge lokalsamfunn: 

Gjennom prosjektet Trygge lokalsamfunn har IOGT de siste årene gjennomført konferanser/fagdager om rusforebygging i mange norske kommuner. På disse konferansene har vi fokus på betydningen av at kommunene driver et godt og effektivt forebyggende arbeid. Vi har hatt muligheter til å drøfte den framtidige lokale ruspolitikken med politikere, fagfolk og representanter for frivillige organisasjoner. Det har vært god oppslutning om konferansene og vi har etterhvert god oversikt over som rører seg i de lokale ruspolitiske diskusjonene rundt om i landet. Og fortsetter med flere fagdager denne høsten.

Full oversikt over fagdager finner du på prosjektets nettside: iogt.no/tryggelokalsamfunn

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: