2017 Invitasjon Inspirasjonsseminar Region Midt

Se invitasjonen som pdf

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.