IOGT Bryn

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

Leder: 

Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf. 962 14 571, E-post: per-jans@online.no

Nestleder/Økonomileder:

Thor Erik Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 450 25 701, E-post: torkrist62@gmail.com

Sekretær:

Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 995 56 975, E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Revisor: Trond Arne Rein 

Programansvarlig: Oddvar Andersen og Arne Ingelsrud

Valgkomite: Arne Ingelsrud

Program for IOGT Bryn 2020-2021

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00

Dato 

Program

 Ansvarlig 

30.09.20

Nytt fra IOGT   

Per

28.10.20

Ut med kemneren, inn med INE

Iver

25.11.20 

Til India med FORUT

Unni og Thor Erik

16.12.20 

Julemøte 

Elsie og Oddvar

27.01.21

Årsmøte 

Styret

24.02.21

 

Kjell Erik

24.03.21 

 

Anne Karin og Arne

28.04.21

Årsmøte for Solbrynfondet

Styret i fondet

26.05.21

Tur eller lignende

Arne og Oddvar

29.09.21

Fra Landsmøtet 2021  

Per

     

 

Barne- og ungdomsaktivitet:

Juba Bryn

Leder:  Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo, Tlf. 995 56 975

E-post: bryn@juba.org

Møter hver tirsdag kl. 18.00-19.30 i musikkrommet på Manglerud skole

Lik oss på Facebook!