IOGT Bryn

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

NB! Alle møter er innstilt inntil videre pga Korona.

Leder: 

Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf. 962 14 571, E-post: per-jans@online.no

Nestleder/Økonomileder:

Thor Erik Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 450 25 701, E-post: torkrist62@gmail.com

Sekretær:

Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 995 56 975, E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Revisor: Trond Arne Rein 

Programansvarlig: Oddvar Andersen og Arne Ingelsrud

Valgkomite: Arne Ingelsrud

Program for IOGT Bryn 2021-2022

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00

Dato 

Program

 Ansvarlig 

29.09.21

Nytt fra IOGT

Per

27.10.21

Ut med kemneren, inn med INE

Iver

24.11.21

Til India med FORUT

Unni og Thor Erik

15.12.21

Julemøte (Hjemme hos Elsie og Oddvar)

Elsie og Oddvar

26.01.22

Årsmøte  

Styret

23.02.22

 

Kjell Erik

30.03.22

 

Anne Karin og Arne

27.04.22

Årsmøte for Solbrynfondet 

Styret i fondet

25.05.22

Tur eller lignende

Arne og Oddvar

28.09.22

Nytt fra IOGT

Per

Barne- og ungdomsaktivitet:

Juba Bryn

Leder:  Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo, Tlf. 995 56 975

E-post: bryn@juba.org

Møter hver tirsdag kl. 18.00-19.30 i musikkrommet på Manglerud skole

Lik oss på Facebook!