IOGT Bryn

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

Leder: 

Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf. 962 14 571, E-post: per-jans@online.no

Nestleder/Økonomileder:

Iver Helmo, Olav Nygaardsvei 120, 0688 Oslo. Tlf. 997 89 050, e-post ive-hel@online.no

Sekretær:

Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 995 56 975, E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Revisor: Trond Arne Rein 

Programansvarlig: Oddvar Andersen og Arne Ingelsrud

Valgkomite: Arne Ingelsrud

Program for IOGT Bryn 2022-2023

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00 i Louise Pløens rom, dersom ikke annet er bestemt.

Dato                                              Tema                                                                                                               Ansvarlig

28.09.22

Nytt fra IOGT

Per

26.10.22

Tema kommer

Iver

30.11.22

Vi reiste til Karibien

Unni/Thor Erik

14.12.22

Tema kommer

Anne K./Arne

 

 

 

 

 

 

25.01.23

Årsmøte IOGT Bryn

Rådet

22.02.23

Tema kommer

Oddvar

29.03.23

Hva skjer i Juba (inkl. årsmøte for Juba – Oslo og Akershus krets)

Unni/Thor Erik

26.04.23

Årsmøte Solbrynfondet

Styret i fondet

31.05.23

Tema kommer

Arne/Oddvar

 

 

 

27.09.23

Nytt fra IOGT

Per

Barne- og ungdomsarbeid: 

Juba Bryn

Leder:  Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo, Tlf. 995 56 975

E-post: bryn@juba.org

Møter hver tirsdag kl. 18.00-19.30 i musikkrommet på Manglerud skole

Lik oss på Facebook!