Losje Rechabs Minde

Leder: Svein Sæterdal
Tlf: 97 79 96 45
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com      

Møtene holdes på Lambertseter gård, Langbølgen 2B i Oslo

I tillegg besøker vi IOGT Bryn de onsdagene de treffes.

Møteprogram senhøsten 2022: 

11.10 kl 19 Lambertseter gård : Telefonens historie Ved Arve Nordsveen

8.11 kl 19 Lambertseter gård : "Jolesonger " ved Alf Reidar Dale . Vi markerer også losjens årsdag.

6.12  Juleavslutning. Kl 18 hos Kari og Thor på  Tveita.  Kristins vei 20. 

Alle hjertelig velkommen !

Leder: Svein Sæterdal, Rødbergvn. 75, 0591 Oslo Tlf: 977 99 645 E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com

Nestleder: Håvard Tangen, Steinspranget 65, 1156 Oslo Tlf: 934 24 325 E-post: haav.tangen@gmail.com

Sekretær: Norunn Brydalseggen, Helgesens gate 62 B, leil. H0504, 0558 Oslo Mobil: 47 24 02 57 E-post: nobr@online.no

Kasserer: Kari Solheim, Kristins vei 20, 0669 Oslo Tlf: 22 26 84 41 /976 82 107 E-post: th-solh@online.no

Lik oss på Facebook!