Losje Rechabs Minde

Leder: Svein Sæterdal
Tlf: 97 79 96 45
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com      

Møter annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B i Oslo

Leder: Svein Sæterdal, Rødbergvn. 75, 0591 Oslo Tlf: 977 99 645 E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com

Nestleder: Håvard Tangen, Steinspranget 65, 1156 Oslo Tlf: 934 24 325 E-post: haav.tangen@gmail.com

Sekretær: Norunn Brydalseggen, Helgesens gate 62 B, leil. H0504, 0558 Oslo Mobil: 47 24 02 57 E-post: nobr@online.no

Kasserer: Kari Solheim, Kristins vei 20, 0669 Oslo Tlf: 22 26 84 41 /976 82 107 E-post: th-solh@online.no

Møter: annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B i Oslo

Program våren 2022

Alle møtene er  på Lambertseter gård tirsdager kl 19 , hvis ikke annet er angitt.  Alle er hjertelig velkomne til å delta.

15.2 : Kari Hagen disponerer kvelden

1.3 Lyrikk jeg setter pris på ved Kari Solheim

15.3 NB kl 18 Årsmøte for  IOGT området Oslo Akershus

29.3 Slektsforsking ved Frode Myrheim

26.4 Vi synger fra sangboka vår

10.5 Klassiske perler ved Håvard Tangen

7.6 Sven Ekholt disponerer kvelden

21.6 NB kl 18 NB på  Svein Hytte 64 på Solvang Kolonihage avdeling 1 Sognsveien 84  : Sommeravslutning

Lik oss på Facebook!