En nærkontakt for livet

– En slik fadderreise er en stor inspirasjon fordi man ser at verden kan forandres, hvis vi vil, sier Geir Riise. De to eldste barnebarna hans får juniorfadderskap i julegave i år.

Geir Riise er lege og nylig avgått generalsekretær i Den norske legeforening, men han er også mye mer. Han har lang fartstid i helse- og organisasjonsarbeid, og nå er han styreleder Actis og i Den norske kreftforening. Våren 2020 ble han valgt inn i FORUTs styre. Det førte til at Geir ble med FORUT til Nepal høsten 2022. Det ble en reise for nytt engasjement, egen fadderverving og en unik julegave til et par barnebarn.

Vil du bli forutfadder?

Det er noen uker siden hjemkomsten, men inntrykkene oppleves fortsatt som nære og ferske. Geir har valgt å engasjere seg i FORUT for å bidra til en bedre verden for flere. 

– Jeg har erfart at FORUT gjør en forskjell. I Nepal fikk jeg se at innsatsen når fram til de som trenger den mest. En trygg og positiv samfunnsutvikling krever blant annet en innsats for likestilling, barnerettigheter, mindre rusmiddelbruk og et bedre helsetilbud for de som sliter psykisk, sier han.

Geir har sett mye som lege og engasjert tillitsvalgt gjennom flere tiår. Han kjenner fortsatt på en sterk motivasjon til å bidra.

Nærhet og partnerskap

Erfaringene fra Nepal er at det er mulig å få til mye med beskjedne midler. Det kjenner Geir igjen fra flere andre sammenhenger. Han mener FORUTs styrke ligger i tett og godt samarbeid med lokale partnerorganisasjoner. På den måten sikrer FORUT at innsatsen går dit nytteverdien er størst. Slike partnerskap gir også legitimitet og forankring, mener Geir.

– FORUT har samarbeidet over lang tid med sine partnere. Det sikrer kvalitet og trygghet for at pengene blir brukt riktig og i tråd med forutsetningene. Et langsiktig samarbeid sikrer at vi utvikler oss sammen, og slik sett er partnerskapet på mange måter «gullet» i vårt bistands- og utviklingssamarbeid.

– Det er viktig at FORUT når fram med å gi trygghet og psykisk helsehjelp til barn og unge som har vært utsatt for overgrep, vold og omsorgssvikt. I Nepal var jeg blant dem som fikk se dette med egne øyne, sier Geir.

– FORUT gir stor oppmerksomhet til sammenhengen mellom rusbruk og dårlig psykisk helse, og disse to utfordringene vet vi at henger tett sammen, uansett hvor du er i verden. 

Geir er også opptatt av å understreke FORUTs bidrag til utvikling av kvinnearbeidsplasser og lokale spare- og lånegrupper for kvinner i flere samarbeidsland, fordi denne formen for lokalsamfunnsutvikling legger grunnlag for videre vekst og utvikling.

Verdien av personlige erfaringer

FORUT bruker ikke penger på store annonsekampanjer eller bruk av gateselgere i sitt arbeid med verving av faddere. Vervearbeidet skjer som frivillig innsats i egne nettverk, og ved at FORUT bruker en reise til et samarbeidsland som premie i organisasjonens tre store kampanjer i Norge.

Erfaringen er at disse reisene er svært populære, og mange flere faddere og samarbeidspartnere betaler også selv for å være med på slike opplevelser og studieturer. Geir er overbevist om at slike personlige erfaringer er svært viktig for å skape et flerårig engasjement.

– En slik fadderreise er en stor inspirasjon fordi man ser at verden kan forandres, hvis vi vil. Å bli kjent med det arbeidet som gjøres, knytte personlige kontakter og lære, er viktig. I Nepal møtte vi flotte mennesker i FORUTs partnerorganisasjoner som står på og som ikke sparer seg selv for å hjelpe andre. Rett og slett imponerende, sier Geir.

– Vi ser at pengene når fram og at vi kan stole på at midlene blir brukt på en effektiv og best mulig måte. Denne nærkontakten med arbeidet er verdifull i begge ender av et partnerskap.

Hva er dine beste erfaringer fra Nepal?

– Det er så mye som kan nevnes. Møtet med partnerorganisasjonen CWIN, Child Workers in Nepal, gjorde et stort inntrykk. Så utrolig mange flotte og flinke folk i arbeid for å styrke helsetilbudet innenfor psykisk helse for barn og ungdom i et land med enorme utfordringer på dette feltet.

– Vi besøkte også SOS-telefonen 1098 Child Helpline Nepal og den barnepsykiatriske klinikken i Katmandu som FORUT har finansiert. Dette er to viktige tilbud og ressurssentre for barn og unge som trenger hjelp ut av akutte kriser og inn i et behandlingsløp for en bedre fremtid.

Inspirert av Torghatten 

I reisefølget i oktober var det også med to representanter fra Torghatten AS, som over noen år har bidratt med flere hundre tusen kroner til byggingen av et nytt skole- og flerbrukshus på Balika Peace Home noen mil utenfor hovedstaden Katmandu. Det er et krise- og omsorgssenter for jenter som har vært utsatt for alvorlige overgrep, og som får et omfattende behandlingstilbud over lengre tid. 

Geir var med på innvielsen av det nye bygget, og fikk selv se betydningen av denne gaven fra Torghatten AS.

– Vi så gleden og håpet overalt, og troen på en god framtid. Tilliten, evnen og viljen til å se framover som barn og voksne. Satsingen på skolegang, kulturaktiviteter, musikk og dans som viktige steg bort fra vonde erfaringer og inn i nye framtidshåp.

– Rett og slett observasjoner, opplevelser og minner for livet sammen med nye venner i reisefølget fra Norge. Jeg håper virkelig at flere bedrifter i Norge blir kjent med det Torghatten AS har bidratt til, slik at FORUT får flere bedriftsfaddere med på laget!

Spor av eierorganisasjoner

Geir Riise har i flere tiår engasjert seg i flere organisasjoner, også de som står bak FORUT som eierorganisasjoner.

– Jeg ser tydelig fotsporene til eierorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba i arbeidet for å få fram sammenhengen mellom psykisk helse og rusbruk i FORUTs innsats. Rusmisbruk er et alvorlig hinder for utvikling, og rusbruk fører til alvorlig sykdom, ulykker og store kostnader for individ og samfunn. Det er ingenting som tar flere friske leveår enn alkoholskader- og sykelighet. 

– Fra Norge vet vi at 50% av de som innlegges på et psykiatrisk sykehus har et rusproblem. Tilsvarende har 80% av de som behandles på en rusinstitusjon samtidig et psykisk problem. Rus og psykisk helse henger nøye sammen. Derfor er det så viktig å se dette i en sammenheng, slik jeg opplever at FORUT gjør, sier Geir.

Nye FORUT-faddere

Geir har i ukene etter hjemkomsten fra Nepal vervet flere nye FORUT-faddere, og han kjenner på en stolthet over hva organisasjonen får til. Opplevelsene og menneskemøtene i Nepal ble en erfaring og nærkontakt for livet.

– Den største verdien ligger i det å være med på noe som betyr mye for mange andre. Fadderbidraget gir en tilhørighet til et bistandsarbeid som virker og utvikler!

– De jeg har vervet ønsker å være med på den reisen som FORUT står for, og de opplever at det gir mening å få være med som FORUT-fadder, sier Geir med et smil.

– Når jeg forteller at jeg sitter i FORUTs styre er det svært mange som har hørt om FORUT, ikke minst gjennom alt det FORUT får til gjennom store kampanjer som Barneaksjonen og Skoleløpet i norske barnehager og skoler.

En julegave til barnebarna

Geir har barnebarn, og de har også fått merke hans økende engasjement i FORUT.

– Det er jo morsomt å fortelle barnebarna om FORUT, vise bilder og snakke om hvordan barn og unge har det i andre land. Mine to eldste barnebarn får juniorfadderskap i julegave i år, så kan de få nye og gode opplevelser og erfaringer med betydningen av internasjonalt samarbeid og ansvar, sier Geir.

Det handler om en nærkontakt med livet, slik det er rundt omkring i verden.

Før vi avrunder, vil han også nevne det han mener gjør FORUT til en spesielt viktig aktør i utviklingsarbeidet.

– Ingen andre bistandsorganisasjoner er opptatt av alkoholpolitikken i utviklingspolitikken. En alkoholpolitikk som regulerer tilgjengelighet på alkohol, og som har som tydelig siktepunkt å redusere alkoholforbruket i hele befolkningen, er viktig for de mest sårbare i alle samfunn. Mekanismene er de samme, og de er grunnleggende viktige for at alle mennesker i alle land skal få oppleve trygghet, mestring og utvikling. Dette er det store bakteppet for FORUTs arbeid, oppsummerer Geir.

Vil du blir med i FORUTs utviklingssamarbeid? Meld deg som FORUT-fadder her.

Studieturgruppa som reiste med FORUT til Nepal i oktober 2022. Her utenfor 1098 Child Helpline.

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".