Høyre kan bedre!

Høyres forslag til parti­- program vil bidra til en mer utrygg hverdag for mange barn og unge. Programkomiteen foreslo bl.a. å fjerne dagens forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted, samt tillate alkoholservering på internasjonale mesterskap og i eliteklubber. 

"Vi vil at barnets beste alltid skal settes først." Det skriver Høyre på sine nettsider og peker på politikernes ansvar for barn og unge som opplever vonde ting.

"

Ikke engang lekeplassen eller stranden skal lenger være et fristed for barn.

"

Derfor er det skuffende at Høyres forslag til partiprogram inneholder en rekke punkter som vil bidra til en mer utrygg hverdag for mange barn og unge. Det vil være konsekvensene av å øke tilgjengeligheten til alkohol, gjøre den billigere og å tillate mer beruselse rundt barna. Ikke engang lekeplassen eller stranden skal lenger være et fristed for barn.

Det er realiteten når Høyre vil fjerne dagens forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted, samt å tillate alkoholservering på internasjonale mesterskap og i eliteklubber.

90.000 barn under 18 år lever i familier der minst en av foreldrene misbruker alkohol. Berusede voksne skaper utrygghet og usikkerhet hos mange barn. Derfor er vi som samfunn enige om at våre fellesarenaer som parker, plasser, strender og sportsarenaer skal være steder barn og unge skal oppleve som inkluderende og trygge.

Er du bekymret for rusbruken blant barn og unge der du bor? Er du opptatt av barn og unges oppvekstvilkår? Har du lyst til å gjøre noe med det?
Bli med på IOGTs politiske web-skolering med oppstart 26. mai.
Meld deg på nå!

I over ett år med covid-19 har vi alle kjent på hvor viktig de offentlige arenaene er for felles samvær, aktivitet og avslapning.

De skal være trivelige for alle.

Det er ikke et folkekrav å få drikke i parken og på stranden.

I en undersøkelse fra Opinion på vegne av IOGT i 2018 svarte 62 prosent at de fortsatt ønsker dagens forbud mot drikking på offentlig sted, og over halvparten ønsket en bedre håndheving av forbudet. 60 prosent er bekymret for at det vil bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet oppheves, og de opplever selv at drikkeforbundet legger bånd på hvor mye de drikker i parken. Så mange som en av fire unge voksne hadde opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til alkoholbruk på offentlig plass siste året.

Vi har store helseutfordringer knyttet til alkoholbruk i Norge i dag. Solid internasjonal og norsk forskning viser at økt tilgjengelighet av alkohol fører til et økt forbruk, som både gir flere skader og flere storbrukere.

WHOs topp 3 anbefalinger

Et av våre viktigste tiltak for å forebygge rusproblemer er derfor en alkoholpolitikk som tar tilgjengelighet, pris og reklameforbud på alvor. Dette er Verdens helseorganisasjon sine topp tre anbefalinger for å begrense alkoholskadene. Solberg-regjeringen la nylig frem en alkoholstrategi for perioden 2021-2025. Den har en klar målsetting om å bidra til minst ti prosent reduksjon av skadelig alkoholbruk innen 2025. Her viser Høyre ansvarlighet og kontinuitet i alkoholpolitikken.

Forskning viser at tidlig stengetid gir mindre vold og lengre skjenketid har vist seg å gi økt vold (også når den har vært så lang at det har ført til redusert ansamling av folk ute i byen).
Les mer om hvorfor IOGT blir bekymret når Høyre vil fjerne de nasjonale maksimaltidene for skjenking.

Derfor er det merkelig at Høyres programkomité foreslår at dagligvarebutikkene skal kunne selge blant annet sterkøl. I tillegg åpnes det for alkoholsalg helt frem til klokken 23 i dagligvarebutikkene og til klokken 20 på polet. Høyre vil fjerne de nasjonale maksimaltidene for skjenking og la det være opptil kommunene når det skal være skjenkestopp. Høyre vil nå gjøre det altfor lett å velge alkohol til nesten alle døgnets tider.

IOGT i Norge håper Høyres landsmøte­delegater velger å ta regjeringens målsettinger om reduserte alkoholskader på alvor når nytt partiprogram skal vedtas.

Det finnes gode tradisjoner for ansvarlighet i Høyre. Vi heier på dem som stemmer frem de forebyggende tiltakene som gjør barn og unges hverdag tryggere!

Innlegget stod på trykk i Bergens tidene 14. mai 2021

12.00-15.00 23. mars 2023

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Grønland 58

12.00-15.00 29. mars 2023

«Fremtiden» i Pellygata 70 i Sarpsborg

12.00-15.00 31. mai 2023

Kristiansand teateret, ‍Kongens gate 2

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Nyheter

FNs narkotikakommisjon (CND) har sitt årlige møte i Wien i mars. I forbindelse med det inviterte Helse- og omsorgsdepartementets til dialogmøte for organisasjoner på rusfeltet. Her er innspillet fra generalsekretær Hanne Cecilie Widnes, som representerte IOGT.

Vil du følge opp medlemmer og frivillige i en engasjert og meningsfull organisasjon på rusfeltet?

Søknadsfrist: 10.02.2023

Send søknad på finn.no

Irland får innføre lov om helseinformasjon og advarslar på alkohol. Også norske forbrukarar bør få slik kunnskap, så dei kan ta gode helseval, meiner IOGT.