Ikke drikk alkohol for helsas skyld

- Alkohol har for mange alvorlige bivirkninger til å kunne anbefales som medisin, uttaler alkoholforsker Fred Rune Rahm, ved KoRUs Sør, Borgestadklinikken.

Rahm er seniorrådgiver og har jobbet med alkohol og eldres helse i en årrekke. Under IOGT-seminaret«Helse i alderdommen: Forebygging er aldri for sent» i Oslo siste helgen i mars 2019 avkreftet han flere myter om alkoholens positive virkninger 

Rahms klare anbefaling er

  • De som ikke bruker alkohol skal fortelles at det er et klokt valg
  • De som ønsker å slutte med alkohol skal oppfordres til det.
  • De som ønsker å bruke alkohol bør holde forbruket så lavt som mulig.

- Desto mer vi vet om alkohol desto mer vet vi at alkohol ikke er bra for oss, sier han.

Tilbakeviste helseeffektene 

Mange har hørt om studier som hevder å ha funnet positive helseeffekter ved alkohol. Rahm tilbakeviste flere av disse gjennom å forklare vanlige metodefeil i undersøkelsene og vise til andre studier der man har forsøkt å redusere metodefeilene og da ser at de positive effektene en mente alkoholen hadde reduseres tilsvarende.

Alkohol øker faren for demens

Heller ikke studier som viser at et moderat alkoholbruk kan motvirke demens, holder mål, forteller Rahm. Disse studiene ikke har tatt høyde for at i gruppen av folk som ikke drikker noe alkohol er det mange som har sluttet å drikke på grunn av helseproblemer. Denne gruppen har derfor dårligere helseforutsetninger i utgangspunktet enn de som drikker moderat. Vi vet også at de som drikker moderat gjerne også kjennetegnes av en sunn livsstil. Nyere studier, som korrigerer for dette, viser at alkoholinntak henger sammen med lavere kognitiv ytelse, selv ved lave nivåer. Høy alkoholbruk er den største påvirkbare årsaken til demens og er relatert til alle andre uavhengige risikofaktorer for demens. Les mer om alkohol og demens.

Økt risiko for over 60 ulike sykdommer 

Rahm forklarte at selv om alkohol skulle vise seg å ha en positiv virkning på enkelte deler av kroppen vil alkohol uansett ikke kunne anbefales som medisin fordi den har alt for mange, altfor alvorlige bivirkninger.

Forskere finner stadig flere sammenhenger mellom alkoholbruk og ulike alvorlige sykdommer. Alkohol virker inn på nær sagt alle kroppens organer, og 60 lidelser kan i større eller mindre grad være alkoholrelaterte. Av disse er de viktigste: Hjernen - hjerte-karsykdommer - leverskader - kreft i fordøyelsessystemet og brystkreft hos kvinner – skjelett – nerver – nyrer – muskler – lunger - mage-tarm – immunforsvaret - større risiko for blødninger og sårdannelser, og skader som skyldes dårligere balanse. Dette kan vi lese Rahms bok Aldring og rusmidler som kan lastes ned gratis fra KoRus Sør sin nettside.

Les også: Selv et lavt alkoholinntak gir økt risiko for kreft.

Eldre tåler mindre alkohol

En rapport IOGT-NTO publiserte i samarbeid med den svenske legeforeningen tidligere i år avdekket at eldre er mer følsomme for alkohol og mer utsatt for sykdom og ulykker, selv ved et relativt lavt forbruk. Dette er bekymringsfullt når vi samtidig ser at den eldre delen av befolkningen drikker mer enn før.

Nordmenn over 65 år drikker nå oftere enn ungdom i 20 årene. De drikker mindre per drikketilfelle enn resten av befolkningen, men også små mengder alkohol kan øke problemene med de sykdommer og skader som allerede følger av økt alder.  

Les også: Ny forskningsrapport om eldre og alkohol viser at alkoholforbruket og alkoholrelaterte skader blant eldre øker.

Forebygging er aldri for sent

Da IOGT Bryn arrangerte seminaret «Helse i alderdommen – Forebygging er aldri for sent» den 31. mars i år ønsket de å sette fokus på viktige helsevalg man kan ta selv etter at man har begynt å merke aldringen på kroppen.

En stor del av faktorene som påvirker helsen hos eldre mennesker kan forebygges gjennom helsevennlige valg i yngre år, men mye påvirkes også av nåværende livsstil.

Les også: Alkohol forsterker aldringstegn

– Aldri har så mange eldre hatt så mange friske leveår foran seg, sier Rahm. Fordi mange kan holde seg friske mye lengre, har de forventninger til både funksjonsnivå og fremtidige opplevelser. Forebyggende informasjon er derfor viktig. Om et alkoholproblem oppstår, har vi de samme krav til behandling som alle andre, pasientrettighetene opphører ikke å gjelde når vi fyller 65, sier Rahm i en artikkel om drikking hos eldre som fremtidig folkehelseproblem på nettstedet til Oslo Universitetssykehus.

Som et eksempel på de mange negative konsekvensene alkohol kan ha for helse fortalte Rahm en historie: Olga er en eldre dame, som har drukket litt mye alkohol.  Fordi hun har drukket alkohol blir hun ustø til beins. Fordi hun har drukket litt mye alkohol merker hun det ikke før hun er så langt ute av balanse at hun faller. Drikking over tid har ført til at hun er mer beinskjør, så hun brekker hofta lettere. Hun faller og brekker hofta, og kommer på sykehuset. Fordi hun har drukket litt for mye blir operasjonen mislykket og Olga kan aldri reise hjem. Da ender Olga altså på sykehjem for en bagatell. Hadde hun ikke drukket for mye, så hadde hun kunnet reist hjem og levd et normalt liv.

Medisiner og alkohol

Den eldre delen av befolningen er storforbrukere av medikamenter, og mange kombinerer alkohol med medisin.  Legene sjekker ofte hvordan de ulike medisinene påvirker hverandre, men gir sjelden informasjon om hvordan medisinene fungerer sammen med alkohol. Alkohol kan både redusere og forsterke effekten av medisiner og øke sjangsen for bivirkninger. Kombinasjon av ulike medisiner og alkohol kan dermed gi helt utilsiktet virkning. I ekstreme tilfeller kan alkohol bidra til overdose av opioider med eller uten dødelig utfall.

Så hva bør du gjøre for å ta vare på helsa?

For å forebygge kroniske sykdommer hos eldre anbefales økt fysisk aktivitet, bra mat, flere sosiale kontakter og redusert bruk av tobakk og alkohol. Lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle var også tilstede på seminaret «Forebygging er aldri for sent». Han presenterte sin mirakelkur: 
- Tenk deg at det eksisterte en enkel, bivirkningsfri behandling som gjorde at du ville leve et lengre og bedre liv. En behandling som reduserte risikoen for hjerteinfarkt, diabetes, kreft, depresjon og demens. Den ville i tillegg gi deg bedre hukommelse, bedre stressmestring, øke kreativiteten din og sannsynligvis gjøre deg mer intelligent. Dette høres for godt ut til å være sant. Men, denne behandlingen finnes, og vi har kjent til den i tusenvis av år. Jeg snakker om fysisk aktivitet, sa Hjelle.

Flere av deltakerne på seminaret kjøpte med seg Hjelles bok "Sterk hjerne med aktiv kropp" og følte seg inspirert til å komme seg ut og bevege seg mer etter å ha hørt om hvordan økt bevegelse kan påvirke både hjernen og kroppen og gi både bedre helse og mer lykke. 

Vil du vite mer?

På mestrerus.no kan du lese mer om problematisk alkoholbruk og få tips til hvordan du kan redusere alkoholbruken din.

IOGT-NTOs rapport "alkohol og äldre" gir en god oversikt over tilgjengelig forskning. Den kan lastes ned gratis her. 

Oslo Universitetssykehus har laget tre kampanjefilmer om alkoholbruk som alle eldre bør se:

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".