Ungdom er ferskvare

Hvordan kan en best forebygge alkohol- og rusmisbruk? Hva kan lokalmiljøet gjøre for å sørge for et effektivt og godt rusforebyggende arbeid i sine lokalsamfunn? I dag er vi på plass i Skien og kjører debatt.

"

- Godt foreldrenettverk, tørre å snakke om alkohol og rus, samt gode fritidstilbud er gode virkemidler for å forbygge alkohol og rusbruk blant unge, sier Cecilie Widnes fra IOGT.

"

I dag er tallene på bruk av alkohol og narkotika nedadgående. Norske ungdommer bruker også mindre hasj eller marihuana enn norske ungdommer ellers i Europa. Blant ungdommer i 15-16 års alderen svarer 7 prosent at de har brukt stoffet siste måneden. Likevel advarer IOGT-lederen mot at en skal støtte seg på lave tall og ikke ta narkotikadebatten på alvor.

-   Selv om bruken er lav og nedadgående, skal man være observant på utviklingen. Ungdom forholder seg til narkotika på en annen måte enn før. Mange opplever det som et lite farlig stoff og uttalelser som «alle røyker cannabis» eller at «alkohol er farligere», er vanlig påstander i debatten. Derfor er det viktig at vi møter slike påstander med gode forskningsbaserte argumenter, sier Widnes.

LES OGSÅ: De siste årene har vi sett en klar trend til reduksjon av ungdomsdrikkingen.

Ungdom er ferskvare

Dagens konferanse i Skien er den 14 i rekken av IOGTs forebyggingsseminar.

- Målet er å sette fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggingsarbeid innen alkohol- og rus i ulike kommuner landet rundt. Økt kunnskap om og fokus på skadevirkninger er nødvendig og må være en del av det forebyggende arbeidet, sier konferanseleder i IOGT, Roald Heggernes.

LES OGSÅ: Slik jobber IOGT for tryggere lokalsamfunn

I Skien har en lenge hatt fokus på problematikken og Telemarksbyen har i en årrekke jobbet tverrfaglig med forebygging hos unge.

-  Vi ser en holdningsendring som bekymrer oss. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak, forteller Frøydis Straume som er SLT-koordinator i Skien kommune.

Hun legger vekt på at arbeidet krever ressurser og at det er viktig å være tett på ungdommene. Natteravntjeneste, oppsøkende team, informasjonskampanjer, spørreundersøkelser og kunnskapsbygging er noen av virkemidlene som brukes.

"

-  Ungdom er ferskvare og det er avgjørende at vi jobber for at det vi ikke ønsker ikke skjer. Det er viktig at unge får den hjelpen de trenger akkurat når de trenger den, sier SLT-koordinatoren.

"

Hun peker på at ungdommer i dag står overfor flere utfordringer.

LES OGSÅ: Møteplassen er et lavterskeltilbud til ungdommer som sliter på skolen eller ikke klarer å komme seg inn i arbeidslivet.

- Det er mange ting som gjør at det er utfordrende både for unge og foreldre i dag. Manglende bevissthet om egne valg, tilfeldighetene som ligger til grunn for førstegangsbruk av hasj, foresatte som prioriterer egentid og tilstedeværelse i stedet for samvær med barna og enorme digitale muligheter som gjør det mulig å kjøpe, selge og bruke, gjør hverdagen utfordrende, understreker Straume.

Rammer uskyldige

Også Arne Klyve, seniorrådgiver i rusfeltet ved Bergensklinikkene, fremhever at vi må tørre å snakke med barna våre fra de er små.

- Den viktigste evnen vi mennesker har er empatien. Den må utvikles tidlig. Derfor må vi ha samtaler med barna om hva empati er fra de er helt små, råder Klyve.

Gjennom sitt årelange arbeid i rusfeltet har han jobbet med mange som selv har havnet på skråplanet, men også mange som rammes av andres misbruk.

LES OGSÅ: Passiv drikking er et begrep som brukes om negative konsekvenser av alkoholbruk for andre enn den som drikker.

- Alkohol og rusmisbruk rammet hardt. Både brukeren selv, men også uskyldig tredjepart og andre. Vi pleier å si at for hver rusmisbruker rammer det syv i familie eller omgangskretsen rundt, sier Klyve.

Det koster samfunnet enorme summer hvert år. Det er alltid billigere å forebygge enn å reparere, sier han.

 

 

 

 

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024