Movendi International

IOGT i Norge er en del av et internasjonalt nettverk av forebyggingsorganisasjoner. 

IOGT i Norge er en del av det globale nettverket IOGT International som forener avholdsorganisasjoener over hele verden. Movendi International (tidligere IOGT International) består av 140 medlemsorganisasjoner fra 57 land.
 

Our vision is a life for all human beings free to live up to their fullest potential, and free from harm caused by alcohol and other drugs. It’s a world of peace, democracy and justice where free and healthy citizens actively contribute in all levels of society.

Styret i IOGT International

IOGTs generalsekretær Hanne Cecilie Widnes ble valgt inn i det internasjonale styret på forrige kongress, sammen med representanter fra organisasjoner i Europa, Asia og Afrika. IOGTs verdenspresident, Kristina Sperkova fra Slovakia, ser du midt på andre rad.

Fredspolitisk plattform

IOGT International
Box 12825
SE-11150 Stockholm
Sweden

+46 721555036
info*iogt.org
www.iogt.org 
 @IOGTInt
 IOGT International

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348