Ditt valg betyr noe for andre

Barn lærer av sine foreldre, og venner påvirker hverandre. Alle vokser vi inn i en måte å bruke rusmidler på som er vanlig i det miljøet vi er en del av. Alkoholvaner smitter.

Miljøet påvirkes av om en eller flere velger å ikke drikke alkohol. Det skaper færre drikkesituasjoner, og senker terskelen for at flere kan gjøre samme valg.

18 % av oss drakk ikke alkohol i 2015. Mange flere velger å ikke drikke sammen med barn eller er forsiktige når de ikke kjenner historien til dem de er sammen med. Ved å ta stilling og ha et bevisst forhold til alkoholbruk påvirker du de som er rundt deg. Gjennom IOGT kan du påvirke samfunnet - både opinionen og politikerne.

Forebyggingsplattform