Årsmøte i region Øst-Norge

15. april 11:30

Årsmøte i Region Øst-Norge

2. mars 2018

Tid: søndag 15. april kl. 12.00, kaffe og litt å bite i fra kl. 11.30.

Sted: IOGT-lokalet Fremtiden, Pellygata 70, Sarpsborg

Påmelding innen 11. april (gjelder både representanter og andre som vil være til stede)

til regionkonsulent, Mari Marthe Apenæs: marimarthe@iogt.no – 479 73 402

Aktive avdelinger innen IOGT Region Øst-Norge har rett til 1 representant. I tillegg har alle aktive områder innen regionen rett til en representant pr påbegynte 40 medlemmer.

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet. Alle som skal delta må melde seg på.

Sakspapirer: Årsmøte Region Øst-Norge 2018 - Alle sakspapirer

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til regionskontoret innen 15. mars.

 

Faglig påfyll: Alkohol i det offentlige rom – Fyll parken!

De siste årene har det vært påtrykk for å myke opp alkoholloven og f.eks. tillate folk å ta seg en pils eller to i parken og på stranda om sommeren. IOGT vil denne våren gjennomføre en kampanje vi har kalt «Fyll parken!» der vi fokuserer på hvorfor det er viktig med frihet fra alkohol i det offentlige rom.

IOGTs leder Nils Johan Garnes vil presentere kampanjen på vårt årsmøte og delta i diskusjonen om hvordan vi kan arbeide med dette i vår region.

 

Saksliste:

(Årsmøte 2018 - Saksliste - word)

 1. Åpning og konstituering av årsmøtet
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av protokollunderskrivere
  4. Valg av tellekorps
 2. Årsmelding (Årsmelding 2017 - word)
 3. Regnskap (Resultatgnskap-2017Noter 1-6-2017Balanse-2017 Fremtiden-tap-vinning-2017 - Excel)
 4. Louise Westbys fond (Louise Westbys fond - pdf)
  1. Vedtektsendring
 5. Ludvig og Dorothea Larsens stiftelse
 6. Arbeidsplan (Arbeidsplan - word)
 7. Budsjett (Resultatgnskap-2017 - Excel)
 8. Valg:
  1. Valg av styreleder
  2. Valg av økonomileder
  3. Valg av 3 styremedlemmer
  4. Valg av  varamedlemmer                   
  5. Valg av to revisorer
  6. Valg av to styremedlemmer til Louise Westbys fond
  7. Valg av valgkomité

Last ned alle sakspapirer i en pdf-fil: 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: