5 gode grunner til å droppe alkoholen under koronakrisen

IOGT mener myndighetene burde gi tydeligere anbefalinger om å unngå alkohol og at hensynet til barn og helse bør gå foran hensynet til alkoholnæringen. Her er 5 gode grunner til av vi bør være spesielt restriktive når det gjelder alkohol i disse dager.

"

"Alcohol consumption is associated with a range of communicable and noncommunicable diseases and mental health disorders, which can make a person more vulnerable to COVID-19. In particular, alcohol compromises the body’s immune system and increases the risk of adverse health outcomes. Therefore, people should minimize their alcohol consumption at any time, and particularly during the COVID-19 pandemic." skriver WHO.

"

Alkohol er alltid en helserisiko. Alkoholbruk er en av de fem viktigste årsakene til sykdom, skader og død i verden. Mange norske barn lider på grunn voksnes drikking. Folkehelseinstituttet mener at det til enhver tid er minst 90 000 barn som lever sammen med voksne som misbruker alkohol. Antallet barn som har ubehagelige opplevelser knyttet til voksnes drikking er mye høyere. Barn merker ofte at voksne endrer seg lenge før voksne selv opplever seg som beruset, og en slik uforutsigbarhet fra voksne omsorgspersoner som de er helt avhengige av kan gjøre barn usikre og redde.

I en tid da corona herjer i verden, og vi har innført strenge restriksjoner i Norge for å unngå smittespredning er det ekstra viktig også å begrense alkoholbruken. WHO anbefaler også å begrense tilgangen til alkohol i forbindelse med lock down. Dette handler både om å beskytte mennesker som sliter med alkoholmisbruk eller står i fare for å utvikle et alkoholmisbruk og deres pårørende og at alkoholbruk er helseskadelig (selv i moderate mengder) og utgjør en økt risiko for en mengde sykdommer, deriblant luftveissykdommer. 

Her er 5 gode grunner til av vi bør være restriktive når det gjelder alkohol i disse dager: 

1) Alkohol svekker immunforsvaret. Da blir du lettere blir syk og kan få et dårligere sykdomsforløp

Vi bør alle ta godt vare på helsa vår nå, både for å holde oss så friske som mulig for å redusere belastningen på helsevesenet generelt og for at kroppen skal være best mulig rustet til å bekjempe Corona dersom vi skulle bli smittet. 

Hvite blodceller er en viktig del av immunforsvaret, som fungerer som kroppens primære forsvar i bekjempelse av infeksjoner. Alkohol reduserer de hvite blodcellenes evne til å eliminere infeksjoner, og kroppen får ikke satt i gang sine forsvarsmekanismer. Forskning viser at kroppen er mer utsatt for sykdom et helt døgn etter alkoholinntak.

Alkohol svekker immunforsvaret slik at det tar lenger tid før kroppen oppdager en infeksjon i kroppen. Dermed kan sykdommen spre seg lenger i kroppen før kroppens mottiltak settes inn. I tillegg er motstandskraften når infeksjonen oppdages dårligere. 

Alkoholholbruk er aldri sunt eller trygt. Men når vi har å gjøre med en slik pandemi er forståelsen for alkoholens skadelige effekter på immunforsvaret og dermed kroppens kapasitet til forsvare seg mot infeksjoner og holde oss friske ekstra viktig. 

Les også: Myter og fakta om alkohol og covid-19

2) Alkohol øker faren for lungebetennelse og andre luftveissykdommer

I tillegg til et svekket immunforsvar øker selv moderat alkoholbruk risikoen for en stor mengde sykdommer og skader. Å droppe alkohol er god forebygging. Forebygging er viktig i en tid da vi alle bør ta vare på helsa vår og unngå å belaste helsevesenet med sykdommer som kan unngås. I forbindelse med luftveissykdommen corona, kan det også være nyttig å merke seg at alkohol bl.a. er en kjent risiko for akutt lungesvikt (ARDS) og lungebetennelse.

Akutt ungesvikt syndrom (ARDS) er en av de  mest alvorlige konsekvensene av Covid-19.

Det er en komplisert sammenheng mellom alkohol ulike luftveis sykdommer. Alkohol bidrar for eksempel til å dempe naturlig hosterefleks og dermed vil sekret fra luftveiene samle seg. Hosten er en viktig forsvarsmekanisme og dårligere hosterefleks øker sjansen for lungebetennelse og forsinker bedring ved lungesykdom. Dempet hosterefleks med økt alder er blant grunnene til at eldre er ekstra utsatt og ofte får et verre sykdomsforløp når det gjelder lungebetennelse og andre luftveissykdommer. 

WHOs Global Alcohol Status Report 2018 slo også fast at alkohol er en av hovedrisikofaktorene for den smittsomme lungesykdommen tuberkulose. Tuberkulose er en potensielt alvorlig infeksjonssykdom som hovedsakelig påvirker lungene. WHO sier at en tredjedel av verdens befolkning har latent tuberkulose, som betyr at de har blitt smittet av tuberkulose men (ennå) ikke er blitt syke. I Norge er heldigvis de fleste vaksinert mot denne sykdommen. 

De som røyker, røyker ofte mer når de drikker alkohol og svekker dermed luftveiene ytterligere. 

3) Alkohol gjør folk dårligere til å følge smittevernsanbefalinger som håndvask og avstand.

En velkjent bivirkning av alkohol er at konsekvenstenkingen svekkes. Med alkohol innenbords tar vi oftere sjanser og gjør ting vi vanligvis ikke ville gjort. Dette kan gjøre at man blir mer avslappet også når det gjelder håndvask og det å holde anbefalt avstand til andre.  

"

- Hold deg edru slik at du kan være årvåken, handle raskt og ta beslutninger med et klart hode, for deg selv og andre i familien og samfunnet, skriver WHO i sitt factaark om alkohol og covid-19

"

Smitte har spredd seg raskt via barer og fester med alkoholbruk, og flere har opplevd at det er vanskelig å få berusede mennesker til å følge opp smittvernsnbefalingene på skjenkesteder. Etter at smittvernsreglene ble innført undersøkte Oslo kommune situasjonen på en mengde utesteder flere ganger og ga en tydelig advarsel, før de innså at det er for vanskelig å følge opp anbefalinger om avstand når mange berusede mennesker samles. De endte dermed med å stenge all alkoholservering. Lignende innstramminger er gjort andre steder i verden. Og andre kommuner i Norge har også slitt med å få folk til å følge opp avstandsregelen i forbindelse med skjenking. 

Alkohol fører til nedsatt oppmerksomhet, konsentrasjonsevne, dårligere kritisk sans, svekket hukommelse, dårligere koordinasjon og nedsatt feilkontroll. Dårligere balanse og dårligere kontroll over bevegelsene. Alt dette påvirker vår evne til å hindre smittespredning på best mulig måte. 

4) Alkohol kan forsterke psykiske plager i en tung situasjon

Alkoholproblemer og mentale helseproblemer virker inn på hverandre og forsterker hverandre. Mange har lett for å ty til et ekstra glass alkohol for å takle kjedsomhet, tristhet eller stress, men det kan  bli starten på et ekstra problem. 

Selv om noen opplever kortsiktig reduksjon i stress når de drikker alkohol, er det mye som peker i retning av at stresset raskt kommer tilbake med økt styrke, selv ved moderat inntak. Alkoholbruk kan relativt raskt vil virke motsatt og heller bidra til å øke psykisk strev snarere enn å redusere det. Dette gjelder også mer moderat bruk over tid.

Det er lurt å finne andre måter å håndtere situasjonen på. 

Nå når mange nok kjenner på forhøyet stress, angst og uro blir det derfor særlig viktig at vi søker å finne andre måter å regulere uroen på og ha det godt sammen. Alkohol kan stå i veien for å finne gode mestringsmekanismer. (Særlig viktig er dette for barna, som nå trenger at foreldrene er våkne og tilstede for akkurat deres behov i denne tiden.)

Alkohol medfører redusert søvn og søvnkvalitet, tidligere oppvåkning om morgenen, og tiltagende tretthet over tid. Dette kan medføre økte vansker med å ivareta struktur og rutiner i hverdagen i en tid dette er særlig viktig. Dertil medfører gjerne tretthet og bruk av alkohol i seg selv en økt sårbarhet mot å fatte dårlige avgjørelser og mot å håndterer situasjoner dårligere enn en ellers vill gjort. Dette kan igjen medføre uheldige konsekvenser eller negative spiraler for den enkelte og for familien.
WHO har uttrykt bekymring for at alkoholbruk under lock down kan føre til økning av vold i nære relasjoner, og anbefaler der særlig europeiske land å begrense tilgangen til alkohol i forbindelse med lock down

5) Barn er ekstra sårbare nå, og synes det er ubehagelig når voksne endrer seg på grunn av alkohol

Den krisen vi står i er i seg selv en belastning for barna. Mange barn synes det som skjer i verden nå er skummelt. De bekymrer seg for at folk de kjenner skal bli syke og hva som vil skje fremover. Alle tiltakene som begrenser vår hverdag er en påkjenning både for barn og voksne. Stengte skoler og avlyste fritidsaktiviteter gjør at barn ikke har muligheten til å snakke snakke med venner og andre voksne de kjenner sånn som de pleier.

Vi vet at barn merker endringen i voksnes oppførsel lenge før voksne selv føler seg fulle. Mange barn synes det er ubehagelig og skummelt når voksne endrer seg slik. Den ekstra usikkerheten bør vi unngå å påføre. Det barn trenger nå er at vi voksne er på vårt beste og hjelper dem å forstå og finne måter å takle utfordringene vi står overfor. Husk at vi som voksne er barnas modeller for hvordan dette kan gjøres.

Last ned: WHOs faktaark om alkohol og covid-19 (pdf)

Trenger du hjelp?

Dersom du, eller noen du bor sammen med sliter med å håndtere situasjonen, eller dere mistenker at alkoholforbruket går utover familien, kan du få hjelp fra fastlegen din. Du kan også ringe Rustelefonen på 915 08588 eller Mental helses hjelpetelefon på 116 123.

Er du bekymret for egne eller andres barn kan du kontakte barnevernet.

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen døgnet rundt nå. Dersom du trenger noen å snakke med kan du ringe 116 111 eller chatte på 116111.no.

Les også: Slik ivaretar IOGT sine brukere i corona-tiden. 

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".