Alkoholpolitisk dialog i Haugesund

Da IOGT arrangerte politisk møte for Haugesund og Karmøy understreket debattlederen at han ikke ønsket et en vanlig politisk debatt, men en  dialog om hvordan vi best kan legge forholdene til rette for ungene våre. 

Tittelen på møtet var rett og slett "Trygg ungdom i Haugesund og Karmøy", og rundt 50 personer hadde møtt opp for å delta i diskusjonen. De fleste politiske partiene var representert. Politiet stilte med en person fra forebyggende enhet og reperesentanter fra skoler og andre organisasjoner som møter barn og ungdom var tilstede. 

Legg til rette for en god og rusfri ungdomstid

Vi vet at de fleste ungdommer har venner, god helse, trives på skolen og i sine lokalmiljø. Dessverre kommer det også frem av Ungdataundersøkelsen fra 2018 at mange unge sliter, både fysisk og psykisk. Cannabisbruken øker og flere, enn for noen år siden, begår regelbrudd. Det rusforebyggende arbeidet rettet mot unge skjer lokalt, i kommunene. Skolen, politiet, helsetjenesten, kultur- og fritidstilbudet, lokalmiljøet og foresatte er alle viktige aktører i dette arbeidet. Hele lokalsamfunnet må være med å legge tilrette for at alle ungdom får en trygg, meningsfull og rusfri ungdomstid. Men poltikerne har et særlig ansvar for å skape gode rammevilkår. 

Les også: #Rusfrittvalg - IOGT jobber for at det skal være lett for ungdom å ta rusfrie valg!

Gode løsninger

- Det er tross alt ungdommen som er fremtiden vår, sa Jørn Hansen som ledet debatten

- Det er tross alt ungdommen som er fremtiden vår. Jeg er ikke interessert i politisk spill, jeg ville høre hvordan politikerne på tvers av partiene kan finne penger og gode løsninger, sa debattleder Jørn Hansen. 

Og både han og politikerne var ganske fornøyd med dialogen, og flere av politikerne satte stor pris på kunnskapen IOGT og de andre aktørene kunne tilføre.

Sett barn og unge først i skjenkepolitikken 

IOGT hadde flere forslag til politiske virkemidler. Vi oppfordret politikerne til å sette barn og unge først i skjenkepolitikken, og tenke på hvordan skjenkepolitikken påvirker de unges mulighet til å bruke kommunens kulturtilbud feks. I tillegg til at man må sørge for et godt organisert  fritidstilbud som er tilgjengelig for alle ungdommer. 

Les også: IOGTs tre krav til politikerne - Slik kan kommunen legge til rette for ungdoms rusfrie valg  

Legg tilrette for samarbeid blant foresatte

Fra publikum ble det bl.a. fremmet ønske om flere miljøterapeuter i skolen og bedre samhandling blant foresatte, elever, lærere og politi. Flere var også opptatt av hvordan foreldrenes holdninger til alkohol er med på å påvirke ungdom.  Både den lokale skjenkepolitikken og alkoholkulturen påvirker ungdommens syn på og bruk av alkohol.

Les også: Foreldre er de viktigste forebyggerne

Legaliseringsdebatten bekymrer

Flere ønsket seg bedre informasjon om cannabis og rusmidler, og var bekymret for hvordan leagaliseringsdebatten påvirker ungdommene. Temperaturen steg da debatten kom inn på avkriminalisering av cannabis. Politiets forebyggende gruppe, virkelighetsorienterte både foreldre og politikere om utfordringene barn og unge har på Haugalandet. Og Norsk narkotikapolitiforening kunne sammen med IOGT bidra med saklig informasjon og fakta.

Les også: Myter og fakta om cannabis - 11 grunner til et fortsatt forbud i Norge. 

Både publikum og politikere forlot møtet med mye ny kunnskap og bevissthet rundt egne holdninger. Politikerne var veldig fornøyde med møtet og vil gjerne møtes igjen for videre samtaler om ruspolitikken, og hvordan vi best kan ta vare på ungdommene våre  

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.