Foreldre er restriktive til ungdommers rusmiddelbruk

IOGTs foreldreundersøkelse 2024 ble lansert på Sterk&klars fagdag i Oslo 19. mars. Spørreundersøkelsen har spurt foreldre til ungdommer mellom 12 og 17 år om hva de tenker, mener og er bekymret for når det gjelder sin egen ungdom og alkohol. 

IOGT gjennomfører årlig en slik undersøkelse for å kartlegge foreldrenes holdninger og meninger. Undersøkelsen 2023 ble gjennomført av Kantar for IOGT, der til sammen 1070 foreldre ble spurt i løpet av våren 2023.

Bekymrer seg for vold og seksuelle overgrep 

I Foreldreundersøkelsen spurte vi hva foreldre bekymrer seg for når det gjelder hva som kan skje når ungdommer drikker alkohol. Å bli utsatt for vold er et av temaene som går igjen. Nesten 50 prosent svarer at de er svært bekymret eller bekymret for dette. De er mer bekymret for at sin ungdom skal være passasjer i en bil med en ruspåvirket sjåfør enn av ungdommen selv kjører i påvirket tilstand. Foreldre er også bekymret for negative seksuelle opplevelser – både at de angrer på sex eller har blitt utsatt for overgrep. 37 prosent svarer de bekymrer seg for at ungdommen skal utføre seksuelle handlinger de vil angre på, mens rundt 40 prosent er bekymret for at hen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. 36 prosent er bekymret for at ungdommen skal prøve narkotiske stoffer.  

Ønsker møter om rusmidler på skolen 

Undersøkelsen viser også at foreldre ønsker møter om rusmidler og grensesetting. Hele 65 prosent ønsker at skolen arrangerer møter for foreldre om rusmidler og grensesetting, mens bare 36 prosent har selv snakket med andre foreldre om grensetting for ungdoms alkoholbruk. Det kan derfor være et stort potensial og behov for tilrettelegging for nettopp slikt samarbeid. IOGT mener det er viktig at foreldremøter er rammeverk for at slike samtaler skjer. Foreldremøter i skolen samler alle foreldrene, og dette er en god arena for dialog omkring ungdomstid og grenser. 

Samarbeid handler også om å kjenne vennene til ungdommen sin, og også vennenes foreldre. Mer enn 8 av 10 foreldre mener de kjenner godt til de fleste av vennene til sin ungdom. Dette er et høyt og positivt tall. 

Restriktive til ungdoms alkoholbruk

Flere forskere har pekt på endrede holdninger hos foreldrene som en av grunnene til at ungdommer drikker mindre alkohol enn tidligere. Undersøkelsen viser at foreldre i dag er restriktive. 94,3 svarer at ungdommen ikke har fått servert alkohol hjemme de siste tre månedene. 93,3 prosent av foreldresvarer at ungdommen deres ikke har fått med seg alkohol hjemmefra på fest. 78 prosent av de som svarte mente også at ungdommer bør være 18 år eller mer før de får lov til å drikke vin og øl hjemme hos foreldrene, og 82 prosent svarte det samme når det gjelder å drikke ute sammen med venner. 

Snakker med venner og familie

Til slutt har vi spurt foreldene om hvor de vil henvende seg til dersom de er bekymret over sin ungdoms alkohol- eller narkotikabruk. Når det gjelder alkohol er det ikke overaskende venner og familie flest svarer de vil henvende seg til, 54 prosent vil ta kontakt med dem. Deretter kommer helsesykepleiere (35,4 %) og kontaktlærer på skolen (15,8 %) på skolen. Den tredje kategorien er helsetjenester utenfor skolen, der foreldre svarer at både helsestasjon for ungdom (31,6 %) og fastlegen (26,5 %) er aktører de vil henvende seg til. Mye er likt hvis det er narkotika som er bekymringen, men her kommer politiet høyere opp. 32,8 prosent vil henvende seg til politiet. Litt færre, 42 prosent vil snakke med familie og venner, mens 35,2 prosent vil ta kontakt med helsesykepleier. 

Les hele undersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen 2023 finner du på ressurssidene til programmet vårt Sterk&Klar 

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

9 ivrige nye frivillige ledere ble i slutten av april kurset for å gå inn i ulike eksisterende grupper i IOGTs aktivitetstilbud Enestående familier. 

IOGTs foreldreundersøkelse 2024 ble lansert på Sterk&klars fagdag i Oslo 19. mars. Spørreundersøkelsen har spurt foreldre til ungdommer mellom 12 og 17 år om hva de tenker, mener og er bekymret for når det gjelder sin egen ungdom og alkohol. 

Nå er IOGT sin podkast som gir kunnskap om ungdom i dagens samfunn og nyttige verktøy til foreldre lansert