Nye ledere i Enestående familier

Denne helgen er 36 foreldre på kurs for nye ledere i Enestående familier, IOGTs aktivitetstilbud til voksne som ofte er alene med barna sine. 

- I Enestående familier ønsker vi å gi familier nye nettverksmuligheter og fritidsopplevelser de av ulike grunner ellers ikke ville hatt anledning til å være med på, sier Trude Sletteberg, som er nasjonal koordinator for Enestående familier. 

Gjennom hele året tilbys vanlige og uvanlige helge- og ferieaktiviteter av lokale grupper rundt om i landet, og skaper sosiale miljøer der både voksne og barn kan trives og få nye venner. Det kommer stadig nye familier med, og vi er veldig opptatt av at alt vi gjør i Enestående familier skal være rimelig og at miljøet du møter er raust og romslig. 

Er du ofte alene med barna dine, og kan tenke deg å gjøre hyggelige ting sammen andre i samme situasjon, kan du registrere deg på enestaaendefamilier.no.

En gjeng lederspirer fra Oslo og Follo diskuterer hvordan de kan etablere samarbeid med IOGT-avdelinger og andre i Oslo-området.

Drives av frivillige

Alle lederne i Enestående familier er frivillige. De er selv mammaer og pappaer som ofte er alene med barna sine, og de legger ned en enorm innsats for å skape et godt og inkluderende tilbud for sin egen og andres familier. Lederne velges ut basert på personlig egnethet. For å bli leder i Enestående familier, må du anbefales av en annen leder som kjenner deg. Alle som ønsker å bli leder må også først delta på kurs og skrive under en lederkontrakt før de kan bli godkjent som ledere. 

Må identifisere seg med IOGTs verdigrunnlag

Ledere i Enestående familier trenger ikke å være medlemmer i IOGT, men de må forplikte seg på IOGTs verdigrunnlag gjennom lederkontrakten, i tillegg til å utføre lederoppgaven i tråd med måten IOGT har bestemt at Enestående familier skal drives på. 

Stor pågang av frivillige

Enestående familier stiller ganske strenge krav til sine ledere. Det er en omfattende innsats som kreves. Likevel er det stor pågang av frivillige som ønsker å ta på seg lederoppgaver. 

- Det er viktig at alle skal kjenne seg trygge på våre aktiviteter. Derfor er det viktig for oss at vi har de rette lederne, og at disse har har god opplæring i å ta i mot folk på en god måte og å håndtere situasjoner som kan oppstå, sier Sletteberg, som leder helgens kurs. 

Denne gangen var det 25 ledere som ikke fikk plass på kurset.

- Det er begrenset hvor mange nye ledere vi kan ta imot på en gang. Vi har vært i kontakt med alle som har meldt seg, og vi har stor tro på at de som har fått plass er motiverte for lederjobben og vil bli godkjent som ledere og kunne gjøre en god jobb, sier hun.

Alle som ønsker å bli leder anbefales å delta på aktiviteter og få erfaring med tilbudet og bli kjent med våre ledere. 

Lederspirer fra Larvik og Skien diskuterer hvordan de som ledere og forbilder forholder seg til alkoholbruk.

Nye grupper

De fleste lederne som deltar på kurset skal inn og hjelpe til med å arrangere aktiviteter i eksisterende grupper. 

- Vi har to nye ledere som ønsker å starte nye grupper i år. Hvis alt går etter planen vil vi i år kunne utvide tilbudet til Horten og Ringerike, sier Sletteberg.

Etter lederkurset i fjor startet bl.a. en av de nye lederne opp et tilbud i Steinkjær. Etter et år med masse god aktivitet der er det i år tre nye ledere fra Steinkjær som har fått plass på lederkurset.

- Det betyr enda bedre tilbud til familier i Steinkjær, og det er et godt eksempel på hvordan en riktig person person på rett sted kan få en ball til å rulle, sier Sletteberg. 

Tilbudet har vokst gradvis siden Trude Sletteberg selv startet opp en gruppe i Sandefjord i 2008. Hun er opptatt av at det bør være flere ledere i hver gruppe for at ikke tilbudet skal bli for sårbart. 

Winie Blom-Jenssen og Elsa Gatica fra IOGT-NTO i Norra Bohuslän har fått tips om Enestående familier gjennom et samarbeid over grensen med IOGT i Østfold. De er på kurs for å se om det er mulig å starte opp et tilsvarende arbeid i Sverige.

Sprer seg kanskje til Sverige

IOGT i Østfold har et samarbeid over grensen med vår søsterorganisasjon IOGT-NTO i Norra Bohuslän, og Enestående familier er en av aktivitetene vi driver i Norge som imponerte svenskene. To av deltakerne på lederkurset er representanter fra IOGT-NTO, som ønsker å lære mer om hvordan tilbudet drives. De vurderer å starte opp et lignende tilbud i Sverige. 

Så hva skjer på helgens lederkurs?

Kurset startet fredag med en gjennomgang av hvilke forventninger Enestående familier har til nye ledere, og en grundig innføring i hva IOGT og Enestående familier er (og ikke er).

Idag har deltakerne vært gjennom praktiske rutiner. Enestående familier får økonomisk støtte fra Bufdir. Regnskapet føres av IOGT sentralt, men lederne har et stort ansvar for å forvalte pengene på en god måte, og Trude Sletteberg er derfor veldig nøye på at alle skal forstå de økonomiske rutinene.

- De fleste synes ikke det er den morsomste delen av arbeidet, men det er viktig, sier hun.

Mer spennende var det da kanskje å diskutere seg frem til løsninger på ulike case. 

- Det er mange situasjoner som kan oppstå. Vi vet jo feks. ikke hvilke deltakere vi får. Det er viktig at lederne kan håndtere ting på en en god måte, sier Sletteberg, som opplever at det å tenke gjennom hva man skal gjøre i konkrete situasjoner også gir en god forståelse av hvilke verdier Enestående familier bygger på. 

 

Lørdagen avrundes med en kveldstur til IOGTs kontor i Torggata.

Siste dag av kurset er søndag, og da vil deltakerne få en innføring i nettsiden og lære hvordan de markedsfører aktiviteter og fordeler plasser på en rettferdig måte.  

Et år til neste lederkurs

Snart begynner planleggingen av årets aktiviteter i gruppene. Til høsten er det ny ledersamling, der lederne som ble godkjent denne helgen og alle andre ledere fra hele landet møtes for erfaringsuveksling og faglig påfyll. 

Og om et år er det igjen mulighet for å bli godkjent som ny leder. 

- Hvis du kan tenke deg å bli med på det neste lederkurset anbefaler vi at du deltar på aktiviteter hos oss, og blir kjent med tilbudet og våre ledere i året som kommer, oppfordrer Trude Sletteberg. Og påpeker at det også er mulig å ta kontakt med Enestående familier sentralt dersom det ikke er noe tilbud i nærheten av der du bor som du kan delta på.  

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".