Politisk rådgiver med god forståelse for kommunikasjon

Vi søker nå etter en politisk rådgiver som vil være med på å sette agendaen i ruspolitikken og skape forståelse for viktigheten av å gjøre forebygging til jobb nummer en. 

Søknadsfrist: 20.05.24

Send søknad på finn.no

Vi trapper opp vårt politiske påvirkningsarbeid og utvider nå med en ny stilling. Vi søker nå etter en politisk rådgiver som vil være med på å sette agendaen i ruspolitikken og skape forståelse for viktigheten av å gjøre forebygging til jobb nummer en. Du vet hvordan vi kan påvirke ruspolitikken, du liker å skrive og vet hvordan vi når frem med budskapet gjennom både tradisjonelle og sosiale medier.

IOGT jobber for at det skal være enkelt å ta rusfrie valg, både for ungdom som ikke vil drikke alkohol og for rusavhengige som ønsker å slutte eller trappe ned. Som politisk rådgiver får du være med på å gjøre valgene litt lettere, og å forme organisasjonens stemme i samfunnsdebatten.

I Oslo sentrum er vi 15 medarbeidere. De fleste av oss jobber med kommunikasjon i en eller annen form, enten som prosjektledere for kampanjer og informasjonsprogram, på sosiale medier eller i seminarer. I staben vil du finne mye fagkunnskap om hvorfor mennesker bruker rusmidler og hva vi kan gjøre for å forebygge skader. Du får en variert arbeidshverdag med mye humor og engasjement. Om du er samfunnsengasjert vil du trives her.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til utvikling av IOGTs ruspolitikk
 • Være en sentral aktør i organisasjonens strategiske kommunikasjonsarbeid
 • Bidra til å utvikle språket IOGT bruker
 • Produksjon av kronikker, leserbrev og andre meningsbærende tekster
 • Delta i utvikling av kampanjer og prosjekter
 • Produsere innhold til og utvikle IOGTs digitale kanaler
 • Innsalg av saker i media
 • Omverden-analyse. Bidra til organisasjonens utvikling ved å overvåke hvordan endringer i samfunnet vil kunne påvirke organisasjonens arbeid,
 • Kunne lage enkle fremstillinger av forskning og annet fagstoff på feltet.
 • Andre løpende kommunikasjonsfaglige oppgaver, som f.eks rådgivning i forbindelse med medlemsrekruttering, søknadsskriving, høringssvar, brosjyreproduksjon.

Om deg:

 • Du har erfaring fra politisk arbeid og kunnskap om politiske prosesser.
 • Du har engasjement for rusforebyggende og rehabiliterende arbeid.
 • Du er utadvendt og liker å lede seminarer og holde foredrag.
 • Du uttrykker deg godt og lettfattelig både skriftlig og muntlig.
 • Du har erfaring med påvirkningsarbeid gjennom media

Vi kan tilby en utfordrende og spennende jobb på et viktig folkehelseområde, inspirerende kolleger, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning. Lønn etter avtale. Vi holder til i trivelige lokaler svært sentralt i Oslo.

Som ansatt i IOGT må du tilfredsstille vilkår for medlemskap i organisasjonen. Det innebærer at du ikke bruker alkohol eller andre rusmidler.

Om arbeidsgiveren

IOGT i Norge ble stiftet i 1877 og er i stadig vekst, og har rundt 3000 medlemmer og 40 ansatte. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.
Les hele annonsen og søk på finn.no

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".