Fredsarbeid og demokratispørsmål

IOGT har alltid hatt et fokus på fredsarbeid og demokratispørsmål i tillegg til de ruspolitiske spørsmålene. 

I dag drives mye av dette arbeidet gjennom bistandsorganisasjonen FORUT, som vi eier sammen med Juvente og Juba. Vi er også medlemmer i Norges Fredsråd.

IOGTs fredspolitiske plattform

IOGTs fredspolitiske plattform ble vedtatt på landsmøtet i Trondheim i 2007.

IOGTs viktigste roller i fredsarbeidet i Norge skal være:

  • Oppslutning om og deltakelse i FORUTs ulike programområder
  • Styrking av ressursgrunnlaget for FORUT
  • Øke forståelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt for rusmidlers rolle som hinder for utvikling
  • Fokus på rusmidler som en viktig selvstendig årsak til konflikter, vold, krigshandlinger og undertrykking
  • Formidle tilbud og stimulere til deltakelse i lærings- og kunnskapsformidling innenfor utviklings- og fredsarbeid

Last ned hele plattformen her

Fredspolitisk plattform

IOGT International
Box 12825
SE-11150 Stockholm
Sweden

+46 721555036
info*iogt.org
www.iogt.org 
 @IOGTInt
 IOGT International

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348