Resultater 2023

Følg med på oppdaterte ververesultater hver måned. Se hvem som har vervet flest, og hvilke områder som har fått flest nye medlemmer.

Oppdatert 1. januar 2024

Se resultatene fra kampanjen i 2022

547 nye medlemmer i 2023

Vi hadde som mål å få 800 nye medlemmer i 2023. Vi nådde dessverre ikke helt det målet, men mange gjorde en innsats, og vi fikk hele 567 nye medlemmer. Vi har også vært gode til å beholde medlemmer, og hadde en netto vekst i antall betalende medlemmer på 297 medlemmer til totalt 2809 betalende medlemmer.

Vervepoengene du fikk i 2023 kan du ta med deg videre. Fortsette å verve medlemmer i 2024 og samle flere vervepoeng som du kan bytte i flotte premier

Ny sjanse for bonuspremie i 2024

Siden vi ikke nådde vervemålet for 2023 ble det ikke trukket noen bonuspremie, men vi har valgt å videreføre denne til 2024. En heldig vinner kan få en spennende reise til Nepal, Sri Lanka eller Sør-Afrika hvis vi når målet for 2024. Verv et nytt medlem i 2024 og få et lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Per-Arne Lillebø

215

medlemmer

Helmer Nilsen

72

medlemmer

Mona Svartås

43

medlemmer

Tor Martin Flø Gustad

32

medlemmer

Rigmor Refsnes

13

medlemmer

Elisabeth Kristiansen

11

medlemmer

Anita Borkamo

9

medlemmer

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.