Resultater 2023

Følg med på oppdaterte ververesultater hver måned. Se hvem som har vervet flest, og hvilke områder som har fått flest nye medlemmer.

Se resultatene fra kampanjen i 2022

547 nye medlemmer i 2023

Vi hadde som mål å få 800 nye medlemmer i 2023. Vi nådde dessverre ikke helt det målet, men mange gjorde en innsats, og vi fikk hele 567 nye medlemmer. Vi har også vært gode til å beholde medlemmer, og hadde en netto vekst i antall betalende medlemmer på 297 medlemmer til totalt 2809 betalende medlemmer.

Vervepoengene du fikk i 2023 kan du ta med deg videre. Fortsette å verve medlemmer i 2024 og samle flere vervepoeng som du kan bytte i flotte premier

Ny sjanse for bonuspremie i 2024

Siden vi ikke nådde vervemålet for 2023 ble det ikke trukket noen bonuspremie, men vi har valgt å videreføre denne til 2024. En heldig vinner kan få en spennende reise til Nepal, Sri Lanka eller Sør-Afrika hvis vi når målet for 2024. Verv et nytt medlem i 2024 og få et lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Per-Arne Lillebø

215

medlemmer

Helmer Nilsen

72

medlemmer

Mona Svartås

43

medlemmer

Tor Martin Flø Gustad

32

medlemmer

Rigmor Refsnes

13

medlemmer

Elisabeth Kristiansen

11

medlemmer

Anita Borkamo

9

medlemmer

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.