Resultater 2024

Følg med på oppdaterte ververesultater hver måned. Se hvem som har vervet flest, og hvilke områder som har fått flest nye medlemmer (medspillere er ikke med i tallene).

Oppdatert 2. mai 2024

Se resultatene fra kampanjen i 2023 og 2022

329 nye medlemmer hittil i år

Klarer vi å få med 700 nye medlemmer i 2024

Ny sjanse for bonuspremie i 2024

Siden vi ikke nådde vervemålet for 2023 ble det ikke trukket noen bonuspremie, men vi har valgt å videreføre denne til 2024. En heldig vinner kan få en spennende prosjektreise med Forut, til India Sri Lanka eller Nepal. Verv et nytt medlem i 2024 og få et lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Helmer Nilsen

113

medlemmer

Per-Arne Lillebø

78

medlemmer

Elisabeth Kristiansen

41

medlemmer

Tor Martin Flø Gustad

14

medlemmer

Per Jørgen Gram-Hallbert

14

medlemmer

Ronny Klausen                                                                

            10

medlemmer

   

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.