Ruspolitisk handlingsplan for nye Tønsberg kommune

Det var politisk enighet om å jobbe sammen om en god ruspolitisk handlingsplan for nye Tønsberg kommune da IOGT inviterte til politisk debatt 14. november.  

Lokale politikere fikk en direkte oppfordring av Arve Howlid fra Utekontakten i Tønsberg, om å gå sammen om å lage en god ruspolitisk handlingsplan for nye Tønsberg kommune. Arbeiderpartiets Trude Viola Antonsen, som også er leder av utvalget for mestring, helse og velferd, tok utfordringen på strak arm.

Rusfrie møteplasser

Den rusforebyggende organisasjonen IOGT inviterte til politisk debattmøte i Tønsberg og Færder bibliotek torsdag 14. november. I underkant av 50 fremmøtte fikk høre politisk rådgiver i IOGT, Silje M. Ljosland, snakke om hvordan man kan jobbe godt med rusforebygging lokalt. Deretter holdt Arve Howlid fra Utekontakten i Tønsberg et innlegg om sitt arbeid blant ungdommene i byen, hva han ser i gatebildet, og om rapporten «Under radaren», som ble lansert i 2018. I rapporten kommer det frem at ungdom i Tønsberg kommune først og fremst ønsker seg rusfrie møteplasser. Et sted å være – der det også er trygge voksne til stede, som ungdommene kan snakke med når alt ikke er helt greit hjemme.

Ruspolitisk handlingsplan for nye Tønsberg kommune

Arve Howlid avsluttet sitt innlegg med å etterlyse en ruspolitisk handlingsplan for nye Tønsberg kommune – noe som ikke har vært på plass i Tønsberg på flere år. «At vi sammen skal jobbe med å lage en ordentlig god handlingsplan nå er helt sikkert.», uttalte Arbeiderpartiets Trude Viola Antonsen, og fikk uttalt støtte fra flere av de andre partienes representanter. Høyres representant, Mathias Willassen Hanssen, innrømte at han ble «litt paff» da han skjønte at kommunen ikke har hatt en slik plan på plass, og var svært innstilt på å få gjort noe med det.

Helsepolitikk, ikke næringslivspolitikk

SVs representant, Olav Sannes Vika, var helt tydelig på at det overordnede fokuset i arbeidet med en ny ruspolitisk handlingsplan for nye Tønsberg kommune må være på ruspolitikken som helsepolitikk, og ikke som næringslivspolitikk. I forbindelse med det understreket Rødts representant, Ole Marcus Mærøe at byen ikke trenger flere skjenkesteder og skjenkebevillinger, men heller et fokus på arbeidsforholdene til unge arbeidstakere i næringen. Både IOGTs politiske rådgiver og politioverbetjent og forebygger Camilla Hålien Johansen var tydelig på at undersøkelser fra norske byer viser at antall voldstilfeller i gjennomsnitt går ned med 16 prosent når man stenger tappekranene en time tidligere. I Tønsberg, som er preget av et hektisk uteliv sommerstid, er denne effekten enda større. Flere av politikerne uttrykte at de ville se på skjenketidene i byen, når disse nå skal opp til behandling i det nye kommunestyret.

Forebygging på et tidlig tidspunkt

Camilla Hålien Johansen holdt også et innlegg der hun bekreftet at politiets erfareringer samsvarer med det Utekontakten observerer av rusbruk blant unge og det som kom fram i rapporten «Under radaren». Hun understreket at ungdom ruser seg av ulike årsaker, men at det avgjørende er å være tidlig ute i forebyggingsarbeidet: «Vi vet hvem som kommer til å ruse seg, og derfor må vi inn på et tidlig tidspunkt!». Det at ungdommen har et sted å være, at voksne har god kunnskap om og kjennskap til ungdoms rusbruk, samt har et godt tverrfaglig samarbeid på plass, er avgjørende faktorer for å lykkes i det forebyggende arbeidet, ifølge Hålien Johansen.

«Fellesverket» og natteravnene

Underveis i debatten var det flere som tok til orde for at man bør satse på de forebyggende tiltakene – som å videreutvikle tilbudene til den sårbare ungdommen, og legge til rette for et bredt og variert aktivitetstilbud i kommunen. I salen satt det en representant fra «Fellesverket», som er et aktivitetshus for ungdom i regi av Røde Kors. Hun fortalte kort om stedet, og inviterte politikerne på besøk for å få mer kunnskap om den jobben som blir gjort der. Natteravnene i Tønsberg kom med en liknende oppfordring, og inviterte politikerne med ut på tur med dem i sentrum, noe de raskt svarte ja til.

Rusprogram inn i skolen

Etter et spørsmål fra salen angående rusprogram i skolen, uttalte både APs, Høyres og SVs representant at de ønsket å jobbe for å få et rusprogram inn i skolen i kommunen. Det det ble blant annet foreslått å involvere Utekontakten i Tønsberg i dette arbeidet. KrFs representant, Alexander Hangaas, poengterte også at rus kommer til å være en del av det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring», i de nye læreplanene i skolen. Dermed er det grunn til å tro at det vil bli økt fokus på rus som tema i skolen i fremtiden.  

Disse politikerne stilte til debatt i Tønsberg og Færder bibliotek:

AP v/ Trude Viola Antonsen
Høyre v/ Mathias Willassen Hanssen
KRF v/ Alexander Hangaas
Venstre v/ Håvar Bettum
SV v/ Olav Sannes Vika
 Rødt v/ Ole Marcus Mærøe

Innlegget stod på trykk i Tønsberg blad 16. januar 2020

18.00-20.00 16. august 2021

IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

12.00-13.30 17. august 2021

IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

17.30-21.00 18. august 2021

IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

9.00 20. august - 17.00 22. august 2021

Åsane folkehøgskole

9.00-22.00 3. oktober 2021

Nyheter

IOGT Region Sør-Norge deltar på Arendalsuka med, stand, quiz, foredrag og sosialt samvær. Ta med deg venner og kjente og kom innom standen, eller bli med på arrangementene på IOGT-huset.

Vil du jobbe for en ansvarlig og solidarisk narkotika- og alkoholpolitikk?

Vi søker politisk rådgiver i 30-100% stilling
Søknadsfrist: 04.08.2021
Stillingsannonse på finn.no

- Bli med neste gang! Det var den klare oppfordringen fra deltakerne på forrige landsmøte. 21.-22. august ønsker vi velkommen til IOGTs 97. landsmøte i Bergen. Påmeldingen er åpnet. De første 50 som melder seg på får hver sin IOGT-sekk.