Rus som utviklingshinder

Alkohol er den fjerde største risikofaktoren for sykdom og tidlig død i følge WHO. I utviklingsland med lav dødelighet er alkohol risikofaktor nummer en. 

WHOs faktaside om alkohol

WHOs globale strategi for å redusere skadelig alkoholbruk representerer en internasjonal enighet om at det å redusere skadelig buk av alkohol og relaterte helse- og sosialbyrder er et prioritert område innen folkehelse. Strategien gir rettledning for handling på alle nivåer, inkludert 10 anbefalte mål for politikk og forebygging på nasjonalt plan. 

Fattigdom fører ikke direkte til avhengighet, men øker tilbøyeligheten til å misbruke rusmidler. Fattigdom svekker det som kalles beskyttende faktorer, og styrker risikofaktorer. Dette gjelder i alle land, men i utviklingsland uten en beskyttende alkoholpolitikk, og mindre mulighet for hjelp fra staten slår dette enda hardere ut. 

Les mer om fattigdom og rusmidler i Norge.

Rus i bistandsarbeidet

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har spisskompetanse på et tema som skiller dem fra de fleste andre bistandsorganisasjoner, nemlig rus som utviklingshinder. Arbeidet er samlet i programområdet Alcohol, Drugs and Development (ADD). Arbeidet skjer både med alkohol og narkotika som et spesifikt problemområde, men like ofte som et tema som henger nært sammen med andre utviklingsproblemer: HIV/AIDS, fattigdom, vold mot kvinner, barnerettigheter, de nye livsstilssykdommene, godt styresett osv.  

En egen ressursside på internett, (på engelsk) har nyhetsstoff, tips, fagartikler og lenker. Det er også mulig å abonnere på et elektronisk nyhetsbrev, ADD-bulletin. Se siden her: Alcohol, Drugs and Development (ADD)

Alkoholindustrien utnytter svake politiske systemer

Gjennom arbeidet med rusproblemene har FORUT også avdekket at alkoholindustrien har forsøkt å skrive alkoholpolitikken i en del afrikanske land, dokumentert dette og bidratt til å sette i verk alternative prosesser (se: Drinks industry supplanting government role in Sub-Saharan Africa).

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.