Resultater

Følg med på ververesultatene uke for uke. Se hvem som har vervet flest, og hvilke områder som har fått flest nye medlemmer.

Oppdatert 27. september

301 nye medlemmer hittil i år

Vi nærmer oss årets vervemål. Klarer vi å få med 500 nye medlemmer i 2022?

Bonuspremie om vi når målet

En heldig vinner kan få en spennende reise til Nepal, Sri Lanka eller Sør-Afrika hvis vi når målet. Verv et nytt medlem og få et ekstra lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Per-Arne Lillebø

154

medlemmer

Mona Svartås

17

medlemmer

Reidun Moltu Berge

7

medlemmer

Anders Alm Grøteig

7

medlemmer

Tor Martin Flø Gustad

5

medlemmer

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.