Resultater

Følg med på oppdaterte ververesultater hver måned. Se hvem som har vervet flest, og hvilke områder som har fått flest nye medlemmer.

Oppdatert 12. mai 2023

Se resultatene fra kampanjen i 2022

85 nye medlemmer hittil i år

Klarer vi å få med 800 nye medlemmer i 2023?

Bonuspremie om vi når målet

En heldig vinner kan få en spennende reise til Nepal, Sri Lanka eller Sør-Afrika hvis vi når målet. Verv et nytt medlem og få et ekstra lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Per-Arne Lillebø

19

medlemmer

Helmer Nilsen

14

medlemmer

Mona Svartås

12

medlemmer

Tor Martin Flø Gustad

6

medlemmer

Torbjørn Olsen

3

medlemmer

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.