Ung arena Karmøy

«Ung arena Karmøy er et tilbud for ungdom som synes livet er utfordrende og vanskelig. Vårt mål er at alle skal bli sett, hørt og forstått, oppleve mestring og leve meningsfulle liv!»

«Vi kan komme i kontakt med ungdommene på en annen måte enn det politiet og barnevernet gjør. Her er det de som velger å komme eller ikke, og kan gå ut av døra om de synes at nok er nok», sier Anne Therese Buer på Ung arena Karmøy. Målet er at alle skal bli sett, hørt og forstått, oppleve mestring og leve meningsfulle liv.

LAVTERSKELTILBUD TIL UNGDOMMER

Ung arena Karmøy er et lavterskeltilbud til ungdommer i alderen 15-25 år som synes livet kan være utfordrende og vanskelig på grunn av utenforskap, mobbing, rus, omsorgssvikt, angst, depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser, overgrepsproblematikk etc, noe som igjen fører til utfordringer i forhold til skole, jobb og fritid. Gjennom samtaler, aktiviteter og individuell oppfølging samt samarbeid med andre hjelpeinstanser, er målet å gi trygghet og tilhørighet og skape motivasjon og mestring for veien videre. Ca 100 ungdommer mottar hjelp/oppfølging fra Ung arena Karmøy årlig.

TRYGT Å HA ET «ANKERFESTE»

Flere av ungdommene har gått på Ung arena Karmøy over flere år, mens andre har hatt oppfølging over noen måneder. – Mange har uttrykt at det er trygt å ha et «ankerfeste» på Ung arena Karmøy, sier Buer. Ungdommene rekrutteres gjennom tett samarbeid med ulike instanser som politi, barnevern, skoler, DPS, helsesykepleier, fastleger, bistandsadvokater, NAV, Oppfølgingstjenesten, foreldre, ungdommen selv eller andre. I samarbeid med de ulike instansene og ungdommene selv kartlegges behov og utfordringer, og sammen finner man egnede hjelpetiltak og aktiviteter for den enkelte. Det jobbes med ungdommene både enkeltvis og i grupper.

Ung arena Karmøy tilbyr en rekke aktiviteter og mestringsopplevelser: klatring innendørs og utendørs, minigolf, trening på treningssenter, padeltennis, bowling, disponerer egne kajakker/kanoer og SUP-brett, har egen ridegruppe, tegning og maling, foto, matlaging, brettspill, shuffleboard, bordtennis, turer i skog og mark, skiturer, ferieopplevelser til Kongeparken, Dyreparken i Kristiansand, klatreparken i Nedstrand, aktivitetskvelder etc. Alle aktivitetene er gratis for ungdommene.

UNG ZONE

I 2015 startet prosjektet «Ung Zone», et tilbud til til yngre ungdommer fra 13 år og oppover, med tilskudd fra Barne-ungdoms- og familiedirektoratet. Dette er et gruppeaktivitetstilbud i samarbeid med Skudenes ungdomsskole, Bø ungdomsskole, Stangeland ungdomsskole og Åkra videregående skole. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Ungdommene rekrutteres i samarbeid med skolene.

Gavekonto: 3361.1768163

VIPPS: 85826

Facebook: Ung arena Karmøy

Instagram: @ung_arena_karmoy

Ung Arena

Hovedgaten 37/39
4250 Kopervik.

Kontaktperson:
Anne-Therese Buer
474 85 944
anne.therese.buer@iogt.no

Støtt Ung Arena Karmøy:

Vipps: #85826

 

Kart i google