Vi drikker mer alkohol hjemme og vold i nære relasjoner øker

Det viser den ferske rapporten «Alkohol og koronapandemi». IOGT ber om at hensynet til barn og unge må prioriteres foran andre hensyn i alkoholpolitikken også under Korona pandemien. 

Rapporten er skrevet av en gruppe internasjonalt ledende alkoholforskere på bestilling fra en rekke uavhengige organisasjoner, bl.a. Movendi International 
Les rapporten

"

- Dette er en tid for å stramme inn, ikke å slippe opp, sier Cecilie Widnes.

"

- Dette er en tid for å stramme inn, ikke å slippe opp, sier Cecilie Widnes, Generalsekretær i IOGT Norge. Vi vil også advare mot at argumenter som brukes til fordel for endringer i alkoholpolitikken i forbindelse med denne unntakstilstanden nå vil føre til permanente endringer i ettertid, sier hun.

Bruker korona som påskudd for liberalisering av alkoholpolitikken

Her i Norge har for eksempel FrP kjempet frem lavere avgifter på øl og jobber for å senke avgiftene på vin og sprit. For kort tid siden lanserte partiet et forslag om å utvide vinmonopolets åpningstider og utlevering fra nettbutikk som et ledd i å hindre smittespredning.

Alkohol øker smittespredningen og forverrer sykdommen

I rapporten påpekes det at alkohol bidrar til økt smittespredning fordi vurderingsevnen til den som drikker alkohol svekkes allerede ved et lavt inntak. Alkohol gir i tillegg større sjanse for å bli syk og forverret sykdomsforløp både for Korona og andre sykdommer. En utvidet åpningstid for Vinmonopolet vil dermed virke mot sin hensikt.

Alkoholsalg er ikke samfunnskritisk

De siste ukene har vi sett en sterk motstand mot skjenkestopp hos opposisjonen, inkludert KrF, og at å holde Vinmonopolet åpent på linj

Alle barn har rett til en rusfri oppvekst - Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.

"Sett hensynet til barn og unge først" er en av IOGTs hovedoppfordringer til politikerne.
Les mer om IOGTs politiske arbeid

e med samfunnskritisk virksomhet ble prioritert foran barn og unges interesser. Dette har skapt sterke reaksjoner sosiale medier.

- Vi i IOGT er spesielt bekymret for hvordan dette kan påvirke hjemmesituasjonen for barn. Det er allerede 90 000 barn i Norge som har en eller flere foresatte som har et problematisk forhold til alkohol. De allerede utsatte barna får det verre ved en liberalisering av alkoholpolitikken, samtidig som enda flere barn nå vil kunne oppleve utrygghet som følge av foresatte som drikker alkohol hjemme, sier Cecilie Widnes, Generalsekretær i IOGT Norge.

Styrk hjelpetilbudet - ikke alkoholtilgangen!

Forskerne skriver at i stedet for å slippe opp på alkoholpolitikken bør politikerne sørge for at personer med alle typer alkoholrelaterte problemer, inkludert pårørende, har tilgang til helsetilbud og behandling. Tilgangen til psykiatriske helsetilbud, inklusiv online-tjenester, bør også økes og bygges ut, så flere kan benytte seg av dette.

- Det mener vi i IOGT er en helt riktig prioritering. Vi mener også at barn og unges muligheter til fritidsaktiviteter, sosialt samvær og andre helsefremmende tiltak alltid bør prioriteres foran voksnes behov for bruk av rusmidler, sier widnes

Prioriter treningstilbud og andre tiltak som hjelper mot stress og psykiske utfordringer

I rapporten skriver forskerne at isolasjon, stress, tristhet og depresjon under pandemien kan forverres av alkoholkonsum. De samme faktorer kan også lett føre til økt alkoholkonsum.

- Også de voksnes mulighet til å trene, ha sosialt samvær og utføre andre aktiviteter som motvirker isolering, stress, tristhet og depresjon bør prioriteres foran alkohol både under pandemien og i mer normale tider. Det er for eksempel underlig at opposisjonen prioriterer å få åpnet skjenkestedene før treningssentrene som faktisk har vært veldig flinke med å følge regler og tilrettelegge for smittevern. Vi mener det burde legges mer til rette for å ta rusfrie og andre helsefremmende valg, sier Cecilie Widnes, Generalsekretær i IOGT.

Les hele den ferske rapporten "Alkohol og koronapandemi" her

Denne artikkelen ble sendt ut som pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med lanseringen av rapporten "Alkohol og koronapandemien". 

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.