Politisk aktivitet

Vil dere forandre samfunnet, enten ved store endringer eller de små hverdagstingene. Her har vi samlet noen metoder som kan hjelpe dere på vei, og noen pekere til steder hvor dere kan finne enda flere tips. 

55. Politisk skolering

Mange har et ønske om å engasjere seg sterkere i lokalt politisk arbeid – både med tanke på vår ideologi og andre tema, men vet ikke hvordan lokaldemokratiet virker og er bygget opp. IOGT har laget heftet ”Standpunkt”, som både er et skoleringshefte og et tipshefte til hvordan dere kan drive lokalpolitisk arbeid. Heftet bygger også på et hefte Actis – rusfeltets samarbeidsorgan – har laget, som tar for seg lokal alkoholpolitikk, og som de kaller en alkohol-politisk verktøykasse. Disse heftene kan bestilles fra Actis direkte.Om dere ønsker å drive politisk virksomhet kan en studiering i disse heftene være en god start.En annen veldig praktisk tipsbok er Westanders PR-håndbok som lages av Westanders reklamebyrå i Sverige. Den er full av tips f.eks å skrive debattartikler, skape nyheter, foreberede dere foran et intervju, lobbying, følge opp publisitet og mye mer. Den kan hentes ned på www.westander.se/pr-handboken.

56. Rusmiddelpolitiske forum
Tanken med et rusmiddelpolitisk forum er å skape en arena for diskusjoner om rusmiddelpolitiske spørsmål lokalt. Det kan være en god måte både å påvirke lokalpolitikere, og skape allianser med organisasjoner og enkeltpersoner som har lignende mål som oss i politikken. For å gjøre det til en varig ordning bør det nok være en 3-4 arrangementer om året. Fredrik Sætre som er leder for IOGT i Haugesund forteller at de har hatt flere slike. ”På et av møtene hadde vi invitert alle de politiske partiene til en paneldebatt, på et annet hadde vi en journalist inne fra Haugesund Blad. Og på det siste møtet vi hadde var det en tingrettsdommer som fortalte om sine erfaringer.” Målgruppen for arrangementene er egne medlemmer, men også politikere, helsearbeidere, ansatte på institusjoner som arbeider med behandling, politi, sosialarbeidere, og ledere og ansatte i kultursektoren Andre frivillige organisasjoner blir også invitert. For å komme i gang kan dere sette opp en oversikt over hvilke andre organisasjoner eller enkeltpersoner dere kunne tenke dere å ha med i et forum som dette. Inviter så til det første møte med et fristende tema og gode innledere. Husk på at det sosiale også er viktig, slik at folk får lyst til å komme tilbake. Bruk møtet til å undersøke interessen for å fortsette. Kanskje kan dere få med dere noen av de besøkende i planleggingen av kommende møter.
For å utvikle forumet videre kan dere sørge for å få samlet inn mailadresser til de besøkende, og sende de informasjonsstoff med jevne mellomrom, foruten invitasjon til neste forumtreff. Dere bør også lage en blogg på nettet for forumet.

57. Grill en lokalpolitiker
Inviter en politiker til laget for å prate om IOGTs politiske synspunkter. Foran en valgkamp kan dere f.eks invitere inn politikere fra alle de politiske partiene etter tur, evt. dele de opp i de politiske blokkene i kommunen. Her kan det være lurt å forberede seg godt på forhånd. TIPS: Dere bør på forhånd tenke over om dere vil ha dette som et internt eller et offentlig møte. Det er heller ikke forbudt å invitere lokalpressen til å overvære møtet. Hvorvidt de skal være der eller ikke avhenger litt hva dere ønsker å få ut av lokalpolitikeren.

58. Inviter en lokalpolitiker
Dere kan som sagt invitere en lokalpolitiker for å ”grille” han eller henne, og for å diskutere alkoholpolitikk spesielt. Men dere kan også invitere en politiker for å få vite mer om hvordan det politiske arbeidet fungerer både generelt og i deres kommune, og hvordan det er å være lokalpolitiker. I løpet av samtalen kan dere selvsagt også komme inn på ”våre” temaer.

59. Arranger noe til lokale dager
De fleste lokalsamfunn har egne dager for å feire tettstedet sitt. Her har dere en unik mulighet til å presentere dere for de som enda ikke vet hvem dere er. Her gjelder det å være kreativ og finne på noe som gjør at folk legger merke til akkurat dere i et hav av andre lokale kreative krefter.

60. Innspill til partiprogram Husk at partiene gjør ferdige sine partiprogram en god stund før valgkampen starter. Sjekk med lokalavdelingen på ditt sted når det er frist for å komme med innspill, og send inn deres synspunkter.

61. Vær aktiv i lokalvalgkampen
Det er gode muligheter til å markere seg i den lokale valgkampen. Velg på forhånd ut en eller to saker som dere vil fokusere på spesielt.
- Møt opp på samtlige folkemøter og still spørsmål om hva partiene mener om saker som har med vår ideologi å gjøre Ikke la en eneste politiker, verken på besøk eller fastboende, gå gjennom kommunevalgkampen deres uten å måtte svare for seg.
- Lag deres eget valgprogram og del ut.
- Lag egen valgbod, og still den så nært opp til de andre valgbodene som (kommunen sier er) mulig.
- Send inn leserinnlegg til avisen.

62. Diskusjonsgrupper
Forslag til diskusjonstemaer:
a. Hjelp til selvhjelp – diskuter vanskelige hverdagsavholdsproblemer
b. Barna dine og alkohol
c. Hvorfor er vi avholds?
d. Hva betyr solidaritet?
Hvordan arrangerer man/forsvarer man alkoholfritt bryllup/dåp/konfirmasjon

63. Ukens klipp
Denne kan brukes mer på interne møter. En gammel hit fra Mandagsklubben på Tv Norge. Alle plukker ut et relevant medieklipp fra den siste tiden. Det kan noe fra avisen eller nettet eller ukeblader eller whatever som dere har lyst til å diskutere. Alle tar med et klipp hver, som en viser frem, og så har man en diskusjon om dette før man går videre til neste klipp. TIPS: Kanskje møtet kan slutte med at dere vedtar en resolusjon eller uttalelse eller et kort leserbrev om en av sakene dere diskuterte, som dere kan sende til lokalavisen? Dette bør i så tilfelle være litt forberedt på forhånd.

64. Besøk lokale speiderledere eller andre fritidsledere
Speiderledere har en stor innvirkning på speiderne de leder. Er de klar over dette når de prater om alkohol og solidaritet? Er dette et tema de tar opp med speidertroppen i det hele tatt? Ønsker de å lære mer? Er det av interesse for dere å starte opp et nærmere samarbeid om enkelte ting? Kanskje laget eller andre IOGT-avdelinger disponerer en eiendom som speiderne kan bruke?

65. Delta i diskusjonsgrupper på Internet
Her kan det være god bruk for edrue stemmer, enten dette er i nettforumene til avisene, eller på blogger. Vær forberedt for usaklige sleivspark, men hold deg rolig og saklig. Det irriterer dem som regel mest.

66. Bli natteravn
Mange norske byer og tettsteder har voksne som går natteravn. Mer om dette, og hvordan du melder deg på kan du lese på www.natteravn.no

67. Feire demokratiet
Demokrati er en av avholdsbevegelsens absolutte kjernepunkter. Rundt om i verden arrangeres det nesten alltid et valg. Her kan laget plukke ut interessante valg rundt om i verden og følge disse i månedene før og etter valget. For eksempel kan et lagsmedlem få ansvar for å følge et valg hver, og rapportere etterhvert som valget går sin gang. Og på selve valgkvelden er det selvsagt valgvake med opptelling og resultater.

68. Snakkbar
Livet er fullt av spørsmål, problemer, utfordringer og dilemmaer. Mange seg alene med problemene sine, og føler at man må finne ut av alt selv. Man kan sette av en kveld der folk kan ta opp ting de trenger hjelp til å finne ut av. Sørg for noe godt snacks og drikke til.

69. Sonefritt
AvogTil er en kampanje hvor blant annet IOGT er medlem. De prøver å etablere ulike soner i samfunnet hvor folk bør holde seg unna alkohol uansett om de er avholdsfolk til vanlig. Sonene er båt og badeliv, barn og unge, trafikk, sorg og depresjoner, graviditet, idrett og friluftsliv, konflikter og arbeidsliv. Ta for dere en eller flere av disse sonene, og se om dere kan lage et program på dette. Inviter f.eks idrettslag i området og hør om de har noen alkoholpolicy for deres arrangementer? Dere er eksperter i å ikke drikke. Her kan dere tilby deres tjenester og råd. Les mer om kampanjen på www.avogtil.no

70. Samarbeid med lokal jordmor om avhold under graviditet
Selv om det er kjent at alkohol kan skade barnet er det flere som drikker. Jordmødre trenger backing for å jobbe med saken, så noe laget kan tilby seg å arrangere et møte om temaet. Her bør følgende inngå: hva velger vi i stedet for alkohol, hvordan si nei (mange tar et glass for at ingen skal skjønne at det er barn i magen), alternative aktiviteter til å gå på byen. Kanskje kan dere få med dere mødrene etter at barna er født også.

71. Kontakt med innvandrere
Nordmenns drikkekultur kan være et problem i forhold til inkludering av innvandrere i Norge, som kommer fra andre kulturer. Her kan laget stille opp med møteplasser.
Skal dere invitere inn er det en ide å sørge for å få oversatt info.materiell og annonser til andre språk.

POLITISKE AKSJONER
Det er ikke alltid det holder med stille og rolig politisk arbeid for å forandre verden eller for å vise verden at IOGT finnes. Av og til må man aksjonere. En aksjon kan være så mangt, men her er et par tips til aksjoner dere kan gjøre. Ikke alle disse er politiske spesielt. Men de handler alle sammen om å markere oss og standpunktet vårt utad.

72. Arranger alkoholfri lønningspils
På mange arbeidsplasser er det tradisjon å gå ut å drikke enten på fredager eller den dagen man får lønn. Dette er som oftest en hyggelig affære hvor ansatte kan slappe litt av sammen. Hvorfor ikke prøve å gjøre noe litt spesielt, og sette i gang et annet lønningseller fredags-opplegg et sted hvor det ikke serveres alkohol?

73. Mobil clubbing
En variant av aktiviteten over. Gå en tur i en park, ta med Ipod og dans. Ser kanskje rart ut for de som ikke hører musikken, men underholdende. Og du kan få ha akkurat den musikken du selv liker.

74. Flash-mob
Flash-mob er en gruppe mennesker, gjerne mange som bestemmer seg for å møtes på et offentlig sted, gjøre noe uvanlig og deretter forsvinne igjen. Dette kan f.eks stå rolig i 5 minutter på jernbanestasjonen eller ha putekrig på torget. Mye moro både for de som er med og for de som ser på. For at det skal fungere må man være en god del mennesker, men et lag kan også gjøre lignende saker, kanskje også med litt ideologisk vinkling. Eks:
- Gå inn på en pub og bestill alle den samme alkoholfrie drinken.
- Ha picnic utenfor Vinmonopolet med alkoholfri drikke.

75. Lysmarkering

76. Hvit Jul
IOGT arrangerer ved juletider en kampanje som kalles Hvit Jul. Den skal sette fokuset på at savær rundt barn i juletiden skal være alkoholfri. Julen er barnas høytid, og vi mener de bør settes i fokus. Kampanjen består av flere elementer. For det første skal vi være synlige ved å stå på stands ulike steder, servere pepperkaker og gløgg. Dessuten skal vi forsøke å få flest mulig til å skrive under på at de vil holde seg edrue i julen, og sette barnas behov først. Og for det tredje ønsker vi å ha et antall aktiviteter for barn og ungdom rundt om i landet, som f.eks juletrefester, konserter oL. Vi samarbeider med Juvente og IOGTs Junior forbund om prosjektet, og har også fått god hjelp av IOGT-NTO i Sverige som har utviklet materiell og konsept. Dere kan bestille materiell fra sentralkontoret. Ta kontakt med det lokale kjøpesenteret for å få standplass. Det er også en nettside på: www.hvitjul.no

77. Temakveld for menigheten
Det regnes at cirka 10-15 % av Norges befolkning allerede er avholdsfolk. Det er på langt nær så mange som er organiserte, og enda færre som er organiserte i IOGT. Hvorfor er det slik? Kanskje fordi vi ikke presenterer oss godt nok og ofte nok til grupper som allerede er enige med oss. Vi finner sterke støttespillere for våre meninger i religiøse grupperinger, og selv om IOGT selvsagt er religiøst nøytralt er det selvsagt ikke forbudt å oppsøke ulike religiøse menigheter. Det kan være mye å hente å arrangere en lokal temakveld for den lokale menigheten eller moskeen.
TIPS: Søk om å få kollekten fra kirken en folkerik dag.

78. Temakveld for konfirmantene
IOGT har opplegg for temakvelder for konfirmanter. Det finnes i tre varianter litt avhengig av hvor langt programmet skal være. De to lengste variantene har en film og samtalespørsmål, mens den siste kun er basert på foredrag og problemstillinger gitt i samtalen. Tilbudet kan gis til alle som driver med konfirmant- undervisning, enten dette er den norske kirke, frimenigheter eller borgelig konfirmasjon. En forutsetning for at man kan ha dette er at man får den nødvendige opplæringen i bruk av stoffet, og at man kan å kommunisere med unge. IOGT Region Vest-Norge har hatt kurs i bruk av de ulike programmene. Ta kontakt med Odd Kjell Ingvaldsen, organisasjonskonsulent i Region Vest-Norge for mer informasjon.

79. Temamøte for lærer – rollemodell for elevene
At lærere er rollemodeller for sine elever er det ingen tvil om. Daglig har de muligheter til å påvirke barna i alle mulige retninger. Både innen politikk, religion og andre emner. Noen lærere har et vel gjennomtenkt forhold til dette – andre slett ikke.
Lærere har fellesmøte i hele kollegiet ca. en gang i uken. Inviter dere dit – med litt nye problemstillinger og utfordringer. Mange er nok skeptisk, men det er jo verdt det hvis det går hjem hos et par. Dere kan derfor prøve å invitere dere selv til et lærermøte på skolen en dag. Her kan dere ta opp tema som har med alkohol og rollemodelering å gjøre, for å forsikre seg om at deres lokale lærere har et vel gjennomtenkt forhold til saken.
På ungdomsskolenivået kan en også diskutere hvordan lærerne skal forholde seg til elevenes gryende alkoholkonsum. Her er det også en glimrende anledning til å reklamere for avholdsbevegelsens gode forebyggingsprosjekter, som IOGTs eget Sterk&Klar.

80. Stå på stand
Det å stå på stand er en viktig kilde til å informere andre om vårt arbeid og våre meninger. Det er også et bra sted å rekruttere nye medlemmer. En kan sette opp stand på vanlige dager på områder hvor mange folk ferdes, men det er også viktig å utnytte store dager, hvor ekstra mange folk ferdes til et område. IOGT sentralt har utstyr og brosjyrer som kan brukes til å sette opp stand.
I tillegg kan det være lurt å trykke opp noe informasjon om hva IOGT tilbyr lokalt, med muligheter til å ta kontakt med noen fra området. Dersom dere skal sette opp stand på et område der mange andre skal ha stand er det viktig at dere har noe ekstra som trekker til akkurat deres stand. Eksempler på dette er at dere har noe å dele ut, f.eks godteri, eller at dere har en konkurranse, eller en aktivitet noen kan prøve seg på.
En annen ting som må forberedes før standen er at dere har en formening om hva dere ønsker å oppnå. Mange som står på stand har ikke tenkt over hva de skal si, og ender derfor opp med å sitte å vente på at folk skal ta kontakt med dem og ikke omvendt. Det kan derfor være lurt å tenke igjennom hvordan dere skal ta kontakt med folk og hva dere skal si. Personlig fremtoning har også mye å si. Ha på rene pene klær, vær ekstra nøye med den personlige hygienen og husk å smile når du står på stand. Det er viktig å ha det moro når du star på stand. Dersom du trives selv, vil de du prater med også trives.

81. Arranger fest for et borettslag
Ta kontakt med styret i et borettslag i nærheten. Tilby dere å arrangere sommerfest, juletrefest, juleverksted, halloweenparty eller noe som passer årstiden. Det eneste dere krever tilbake er å få lov til å informere litt om IOGT og hva dere driver med i laget. Dette kan også være en god verveaktivitet.

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024