Trygg på byen

Utelivet skal være for alle, men utrygghet som følge av overskjenking og vold gjør at mange ikke får de positive opplevelsene de ønsker når de er ute på byen.

Vi vet at begrensninger i skjenketid, bedre kontroll av skjenkesteder og å stille strengere krav til bevillingshaverne er effektive virkemidler for å forebygge vold.

LES OGSÅ: Alkohol og vold - En undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at 36 prosent av befolkningen føler det er utrygt å være i sentrum i sin hjemkommune

Samareid mellom politi, kommune og skjenkenæringen

I Stockholm har man utviklet en god metode for tilsyn av utestedene gjennom et tett samarbeid mellom kommunen, politiet og bransjeorganisasjonene. Målet med STAD-prosjektet, som det kalles, har vært å redusere voldshandlingene i utelivet gjennom å:
- ikke servere alkohol til mindreårige
- ikke servere alkohol til sterkt berusede personer

Tiltakene har ført til en reduksjon på 30 % når det gjelder politianmeldte voldstilfeller . Sentralt her er samarbeid mellom politi, kommune og bransje. Dette er en arbeidsmåte vi forsøker å få norske kommuner til å ta i bruk i norske kommuner. For å oppnå dette arrangerer vi seminarer og møter om alkoholpolitikk og vold, gjennomfører kampanjer, skolerer medlemmer, snakker med politikere, skriver debattinnlegg og mye mer. Vi har arrangert fagdager om forebygging i mer enn femten norske byer.

"

Alkohol og voldsutøvelse er nært knyttet sammen. En svensk undersøkelse konkluderte med at alkoholpåvirkning gir 13 ganger høyere risikoen for vold.

"

Trygg ungdomstid

Politisk rådgiver:

David Pletten Aasgard

97971059

david.pletten.aasgard@iogt.no

 

Er du enig-kampanjen er et verktøy for å snakke med lokalpolitikere om alkoholpolitiske virkemidler som virker.

Les mer på: erduenig.no